پایان افسانه‌ای به‌نام میرکاوا

ارتش عبری از ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی که از آن به عنوان ارتش دفاعی! یاد می‌کنند همیشه در پی آن بوده تا بتواند به نوعی خودکفایی در تولید جنگ‌افزار برسد و در این راه موفقیت‌های بسیاری هم به دست آورده که بیشتر آنها به تکیه بر جاسوسی از صنایع نظامی‌غرب و آمریکا بوده است. این رژیم در دزیدن طرح‌های نظامی‌دست بلندی دارد، به‌گونه‌ای که هواپیمای کفیر ساخت این رژیم با دزیدن نقشه‌های جنگنده میراژ 5 فرانسه از کارخانه سوئیسی ساخته شد.

یکی از طرح‌هایی که ارتش اسرائیل بسیار روی آن مانور می‌داد و از آنبه عنوان دژ آهنین یاد می‌کرد، تانک میرکاوا بود که از ابتدای طراحی خود پس از جنگرمضان 1973 تا جنگ 33 روزه 4 مدل مختلف آن ساخته شد که آخرین آن میرکاوا 4 بود. ارتش اسرائیل برای این تانک تبلیغات زیادی انجام داد و قرار بود که تعداد بسیاری ازآنها را هم به کشورهای مختلف بفروشد که این طرح با جنگ 33 روزه عملا‌ به بوتهفراموشی سپرده شد. در این جنگ بنابر برخی از آمارهای موجود 95 تانک اسرائیلی هدفقرار گرفت که 65 عدد آن از نوع میرکاوا 4 بود. گروهی از این تانک‌ها در واپسینروزهای نبرد در بنت جبیل و تپه مسعود شکار موشک‌های بسیار دقیق و قدرتمند کورنتشدند تا به این ترتیب افسانه‌ای بنام میرکاوا به پایان برسد و کشورهای خریدار نیزاز خرید آن صرف‌نظر کنند که در این میان آمریکایی‌ها هم قرار داشتند. این نیز بعددیگر شکست برای اسرائیلی‌ها بود. پس از پایان جنگ بود که صنایع نظامی‌اسرائیل رویتانکی دیگر کار کرد تا این بار موشک کورنت نتواند آن را مورد هدف قرار دهد، نام اینتانک که تصویری از آن منتشر نشده است را ببر گذاشته‌اند‌!

سائر هم به میرکاوا می‌پیوندد

نیروی دریایی ارتش اسرائیل در طول دوران جنگ با اعراب هیچگاه بهبوته آزمایش در نیامد، در حالی که آنها در دهه 90 زیردریایی‌های دلفین را از آلمانتحویل گرفتند، در همین سال‌ها چند فروند ناوچه موشک‌انداز و توپدار را هم از آمریکابه‌نام سائر 5 تحویل گرفتند. این ناوچه‌ها که ارتش اسرائیل به شدت به آن می‌بالیددارای سیستم ضد‌موشک سونار است که تقریبا آن را در برابر هدف قرار گرفتن توسط موشکایمن کرده است. این ناوچه‌ها بدون هیچ واهمه‌ای در برابر شهر بیروت و صورلنگرانداخته و با توپ 75 میلیمتری خود این شهرها را هدف قرار می‌دادند. در غروب یکیاز روزهای جنگ بود که دبیرکل حزب‌الله بر صفحه تلویزیون المنار ظاهر شد و گفت کهناوچه اسرائیلی در برابر ساحل بیروت در حال سوختن است. هر چند ابتدا اسرائیلی‌هااین خبر را تکذیب کردند اما پس از آن ناچار به اعتراف این موضوع شدند. این ناوچه بااستفاده از یک فروند موشک ‌ 802C هدف قرار گرفت و آنگونه که بعدها منتشر شد اینموشک با خاموش کردن رادار به سمت این ناوچه روانه شده است. ناوچه دیگر اسرائیلی همچند روز بعد در نزدیکی ساحل صور هدف قرار گرفت که در مورد نوع موشک مورد استفادهمطلب خاصی منتشر نشد. در این مجال باید اشاره‌ای هم به جنگ شهرها داشته باشیم. اینکه لبنان آسیب فراوانی از این جنگ دید، اما در طرف مقابل شهرهای هدف قرار گرفتهشده توسط مقاومت لبنان هم آسیب جدی‌ای دیدند، در حالی که مقامات اسرائیلی به شدتسانسور خبری را حاکم کرده بودند، خبرنگارانی بودند که از میزان خسارت‌های وارد آمدهبه شهرک‌های یهودی‌نشین سخن بگویند. به گفته خبرنگار سی‌ان‌ان شهر کریات شمونه بهویرانه‌ای تبدیل شده بود که در آن هیچ خانه سالمی ‌را نمی‌شد پیدا کرد. موشک‌هاییکه مقاومت لبنان به سمت مواضع اسرائیلی شلیک می‌کرد بسیار قدرتمند بودند و آنچهبرخی می‌پندارند موشک‌های 122 میلیمتری معمولی نبودند، بلکه بسیاری از آنهاموشک‌های 225 میلیمتری سنگینی بودند که اصابت آنها به هر نقطه‌ای، خرابی بسیار بهبار می‌آورد.

وقتی سربازان تیپ گولا‌نی گریه می‌کنند

یکی از تیپ‌های کوماندویی معروف اسرائیل که این رژیم تبلیغ بسیاریروی آن انجام می‌دهد، تیپ معروف گولا‌نی است که به ادعای مقامات اسرائیلی، هرنظامی‌عضو این تیپ برابر با 13 نظامی ‌معمولی توان دارد. هنگامی‌که در جریان جنگ 33روزه ارتش اسرائیل با بن‌بست نفوذ به داخل لبنان مواجه شد، از این تیپ کمک گرفت وچند گردان آن راهی مرزهای شمالی فلسطین اشغالی شدند. نظامیان متکبر این تیپهنگامی‌که به سمت خاک لبنان حرکت می‌کردند در برابر دوربین‌های تلویزیونی بهگونه‌ای حرکت می‌کردند که گویی تا ساعتی دیگر سرنوشت جنگ رقم خواهد خورد. اما تنهاباید ساعتی صبر می‌کردی تا صدای گریه این نخبه‌های نظامی‌ را می‌شنیدی و نحوهبازگشت آنها را از منطقه جنگی مشاهد می‌کردی. آنچه دوربین‌های تلویزیونی آن روزهانشان دادند از هم پاشیدن سازمان رزم این تیپ کارکشته اسرائیلی در برابر رزمندگانلبنانی بود. این تیپ در نبردهای سنگین با نیروهای مقاومت در چند منطقه مرزی‌ ازجمله مرکبا، عیتاالشعب، مارون‌الراس، بنت‌جبیل و الطیبه جنگید و در تمام این مناطقمتحمل شکست شد. نبرد سنگین رزمندگان مقاومت با این نظامیان در آن روزها باعث اعتراففرماندهان نظامی‌ این تیپ به قدرت جنگی لبنانی‌ها شد. یوئاف مرداخای از فرماندهانتیپ گولا‌‌نی گفت: باید اعتراف کنم که نیروهای حزب‌الله قهرمانانه می‌جنگند. نیروهای حزب‌الله در روستای مرکبا در بخش غربی مرز جنوب لبنان نبردی شجاعانه بهنمایش گذاشتند و با مهارت جنگیدند. البته این تمام ماجرا نبود، هنگامی‌ که نیروهایتیپ گولا‌نی با حمایت تانک‌ها و آتش توپخانه و حمایت هوایی برای تصرف بنت‌جبیل حرکتکردند، روزهای سختی را در پیش داشتند. در نبرد بنت جبیل 35 تن از این نظامیان کشتهو ده‌ها تن از آنها زخمی ‌شدند. گردانی که عازم نبرد در این منطقه بود به گفتهشاهدان عینی تنها با چند ده تن رزمنده لبنانی مواجه شد. این تیپ سه بار تلا‌ش کردتا شهر بنت‌جبیل را که به گفته آنها پایتخت حزب‌الله بود، تصرف کند، اما هر بار کهدست به حمله می‌زد چاره‌ای جز عقب‌نشینی و فرار از مهلکه نداشت. به گفته برخی ازفرماندهان این تیپ ضرباتی که در جنگ 33 روزه بر پیکر آنها وارد شد هنوز هم بازسازینشده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید