# عربستان

چشم‌انداز 2025 عربستان سعودی

مرکز تحقیقات استراتژیک نویسنده‏گان: دکتر حمیدرضا برادران شرکاء / آمنه جعفریچکیدهدر شرایط امروز اقتصاد جهانی، توسعه‌یافتگی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید