# القاعده

آسیب شناسی آرایش سازمان القاعده در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

یکی از شاخص های مختصات امنیتی عمق استراتژیک خارجی جمهوری اسلامی ایران، افزایش منازعات مسلحانه فرقه ای و گروه های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 42 بازدید