# اطلاعات

اهمیت و نقش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‏های دفاعی

چکیده: باتوجه به رشد چشمگیرفناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) دراواخرقرن بیستم وظهورعصر دانایی و اطلاعات درقرن حاضر، لزوم توسعه و بکارگیری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 311 بازدید