# آسیای_مرکزی_و_قفقاز

تحلیل چگونگی ابعاد بحران منطقه‌ای، انگیزها، سازش‌ها و چالش‌ها

هشت سال قبل ازامروزامریکادرهماهنگی بامتحدین غربی ومنطقوی خویش جنگ نامتقارن راعلیه طالبان والقاعده درافغانستان که گفته میشدمسئول اصلی حملات تروریستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید