چشم‌انداز 2025 عربستان سعودی

مرکز تحقیقات استراتژیک

نویسنده‏گان: دکتر حمیدرضا برادران شرکاء / آمنه جعفری
چکیده
در شرایط امروز اقتصاد جهانی، توسعه‌یافتگی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله مهمترین اهداف کشورها می‌باشد. طراحی اهداف، استراتژی‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی نقش مهمی در رسیدن به هدف فوق ایفا می‌کنند.
مطالعه چشم‌انداز بلندمدت عربستان سعودی به عنوان کشوری که جزو 25 کشور منطقه آسیای غربی، در چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران از رقبای اصلی ما در منطقه می‌باشد، برای ما از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.
چشم‌انداز بلندمدت عربستان سعودی دارای دو وجه متمایز می‌باشد: یکی رفاه و کامیابی مادی (دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی سرانه) و دیگری ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی همراه با تداوم سنت‌های مذهبی فرهنگی آن کشور در افق چشم‌انداز. عربستان سعودی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود سال 2025 را به عنوان سال هدف برای چشم‌انداز انتخاب نموده است. وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان با استفاده از متخصصان مختلف مسئولیت طراحی و کنترل استراتژی‌ها و چشم‌انداز بلندمدت 2025 را برعهده دارد.
در این گزارش ابتدا به معرفی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی کشور عربستان پرداخته‌ایم. در ادامه، بخش عمده گزارش به اهداف آرمانی و استراتژی‌ها و الزامات تحقق این اهداف برای کشور عربستان اختصاص داده شده و در خاتمه نتیجه‌گیری ارائه شده است.
امید است این گزارش نیز همانند دو گزارش قبلی نکات مفیدی را برای برنامه‌ریزان، کارشناسان و متخصصان کشور عزیزمان به ارمغان آورد.

کلیدواژه: برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت ـ چشم‌اندازـ استراتژی ـ اهداف آرمانی ـ توسعه‌یافتگی.

متن مقاله

/ 0 نظر / 34 بازدید