چشم‌انداز استراتژیک ترکیه

مرکز تحقیقات استراتژیک 

نویسنده: حمیدرضا برادران شرکاء

در دنیای امروز، با توجه به یکپارچگی روزافزون اقتصاد کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی، توسعه یافتگی و برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، به طوری که تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته و قدرتمند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله اهداف برتر کشورها قرار گرفته است.
برنامه‌ریزی و طراحی اهداف و استراتژی‌های بلندمدت نقش راهبرانه‌ای در تحقق هدف فوق ایفا می‌کنند. کشورهای مختلف از جمله کشور ترکیه از دیر باز به دنبال تدوین برنامه‌های توسعه بوده‌اند و همچنین چشم‌انداز بلندمدتی را در این راستا تعریف نموده‌اند.
ترکیه به عنوان کشوری که از گذشته‌های دور با مشکلات مزمن اقتصادی و سیاسی روبرو بوده است، جهت دستیابی به اهداف توسعه ای خود، سال 2023 (یکصدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه) را به عنوان سال هدف برای چشم‌انداز خود انتخاب نموده است. سازمان دولتی برنامه‌ریزی ترکیه با استفاده از متخصصان خود، چشم‌انداز 20 ساله کشور را مشتمل بر اهداف آرمانی و استراتژیک مختلفی معرفی نمود.
در این گزارش، ابتدا به معرفی ویژگی‌های کلی و اقتصاد کشور ترکیه پرداخته و سپس مشکلات، محدودیت‌ها و همچنین نقاط قوت و پتانسیل‌های این کشور را معرفی نموده ایم. در ادامه، بخش عمده این گزارش به تبیین اهداف آرمانی و استراتژیک و الزامات تحقق این اهداف برای کشور ترکیه اختصاص داده شده است. در خاتمه، ضمن بیان برخی مسئولیت‌های دولت در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز به جمع‌بندی مطالب ارائه شده پرداخته‌ایم.

متن مقاله

/ 0 نظر / 87 بازدید