پست های ارسال شده در دی سال 1387

جنگ نوین امریکا و استقرار نظام‌های تحت‌الحمایه و آسیب‌پذیر در افغانستان و عراق

جنگ نوین امریکا درافغانستان به  بهانۀ یازدهم سپتمبرودرعراق به بهانۀ سلاح هسته یی زیرپوشش ایجادنظامهای پوشالی  دراین کشورهابه انتقام کشی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 14 بازدید