پست های ارسال شده در تیر سال 1387

لیست دقیق اعضای کابینه تازه لبنان

نام مذهب گرایش سیاسی حزب وزارت عصام ابو جمرا ارتودکس مخالف جریان آزاد ملی وزیر دولت جبران باسیل مسیحی مارونی مخالف جریان آزاد ملی مخابرات ماریو عون مسیحی مارونی مخالف جریان آزاد ملی امور اجتماعی الیاس عسکاف کاتولیک مخالف جریان آزاد ملی کشاورزی الان طابوریان ارمنی مخالف جریان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

نقش گروههای فشار در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

بحث، پیرامون میزان تأثیر گروههای حمایت کننده (لابی) در شکلگیری سیاست خاورمیانهای آمریکا، سابقهای طولانی دارد و در این زمینه، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید