حزب متحد اسلامی افغانستان

آقای وحیدالله سباوون، فرزند امیرالله در سال1331 در ولسوالی شیگل ولایت کنرها به دنیا آمده و فارغ التحصیل از مکتب تخنیک ثانوی (= انستیتیوت تکنالوژی افغان) در شهر کابل می باشد. ایشان از ابتدای سلطه ی رژیم کمونیستی در سال 1357 تا سقوط این رژیم در سال1371 در صف پیشتازان جهاد مسلحانه قرار داشته است. آقای سباوون، طوری که در زندگینامه اش نوشته است اولین فرمانده جهاد در ولسوالی شیگل ولایت کنر، فرمانده جهاد در حوزه ی برکنر، فرمانده ولایت کنر، معاون نظامی حزب اسلامی افغانستان، رئیس نظامی حزب اسلامی، رئیس خدماتی و امنیتی حزب اسلامی، رئیس سیاسی دفاتر حزب اسلامی درحوزه ی ایران و بالکان، وزیر دفاع دولت اسلامی تا آمدن طالبان و وزیر مالیه ی دولت اسلامی تا تشکیل اداره ی موقت بوده است. آقای سباوون، در حال حاضر وزیر مشاور آقای حامد کرزی در امور اقوام و قبایل است. مرامنامه ی حزب متحد اسلامی در هشت فصل و 111 ماده به زبان فارسی و اساسنامه ی آن در 14 فصل و 128 ماده به زبان پشتو تدوین شده است. تکیه ی ضمنی بر ماهیت اسلامی نظام سیاسی افغانستان و اجرای شریعت اسلامی در بخش های مختلف، گرچه نوع نظام سیاسی با صراحت و شفافیت مطرح نشده، توجه به حقوق بشر و حقوق زن در چارچوب شریعت اسلامی، قایل شدن حقوق یکسان برای دو مذهب اسلامی تسنن و تشیع، به رسمیت نشناختن ادیان منسوخ و وارداتی به جز اقلیت دینی اهل هنود که در افغانستان حضور تاریخی دارند و عدم گرایش به سلطه جویی قومی و فرقه ای از ویژگی های مرامنامه ی حزب متحد اسلامی به شمار می رود. نکته ی قابل توجه این است که حزب متحد اسلامی در میان گروه های نو خاسته از ائتلاف شمال، تنها مجموعه ای است که تا حدی به اهداف و آرمان های اصیل اسلامی پابند با قی مانده و در هیاهوی تبلیغاتی و سلطه ی سیاسی و نظامی امریکا و غرب مانند شاخه های مختلف حزب وحدت و شورای نظار، تغییر ماهیت نداده و به دهل دموکراسی و حقوق بشر غربی حد اقل از لحاظ فکری و نظری، عریان و بی شرمانه نرقصیده است ؛ گرچه از نظر عملی ممکن است مورد انتقاد های جدی باشد. مهمترین ایراد های که بر رهبری حزب متحد اسلامی افغانستان وارد است یکی پذیرش بدون قید و شرط قانون اساسی موجود است که مفاد آن متناقض و فراهم کننده ی زمینه های برداشت متضاد بوده و بعضی ماده های آن با شریعت اسلامی و مرامنامه ی حزب متحد اسلامی هم سازگار نمی باشد، و دیگری، عدم توجه به حضور نیرو های خارجی در افغانستان و پیمان های استراتژیکی که با امریکا و انگلیس دو کشور در حال جنگ با اسلام و مبارزان مسلمان، تحت اسم رمز تروریزم بین المللی، با دولت افغانستان منعقد شده و استقلال این کشور را مخدوش ساخته است. و ایراد سوم، این که خواسته ها و آرمان های اسلامی حزب متحد اسلامی بصورت خواهشمندانه و غیر جدی مطرح شده و حزب، خود را مکلف به مبارزه در راه رسیدن به اهداف اسلامی نشان نمی دهد، در حالی که سکولار ها و کمونیست ها دم از مبارزه برای تحقق دموکراسی غربی و مفاهیم سکولاریستی و جدایی دین از سیاست می زنند و خواستار اصلاح آن بخش از قانون اساسی که بر اسلام و ارزش های اسلامی تکیه دارد می باشند. حزب متحد اسلامی افغانستان، و احزاب مشابه دیگر به این نکته توجه ندارند که آرمان های اسلامی شان هر گز در سایه ی حضور نیرو های خارجی وابسته به مسیحیت صهیونیستی بر آورده نشده و به آنها اجازه داده نخواهد شد که به حاکمیت مستقل و خالص اسلامی دست یابند.

/ 2 نظر / 45 بازدید
عفیفه(معروف)

سلام بر همه برادران و خواهران مسلمان و افغان شامل درین حزب من هم میخواستم با شما باشم البته شهرت مکمل من این است عفیفه معروف 53 ساله بشتون مسکونه اصلی ولایت ننگرهار فعلی کابل تعصیلات لسانس از مدت 7 سال به اینسو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 معاون داکتر رمضان بشر دوست بوده ام . متاعیل میبشم در ناحیه 5 کابل زنده گی میکنم سابقه سیاسی در هیچ حزب تا حال نداشته ام فقط هدفم خدمت به وطن است

عفیفه(معروف)

سلام بر همه برادران و خواهران مسلمان و افغان شامل درین حزب من هم میخواستم با شما باشم البته شهرت مکمل من این است عفیفه معروف 53 ساله بشتون مسکونه اصلی ولایت ننگرهار فعلی کابل تعصیلات لسانس از مدت 7 سال به اینسو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 معاون داکتر رمضان بشر دوست بوده ام . متاعیل میبشم در ناحیه 5 کابل زنده گی میکنم سابقه سیاسی در هیچ حزب تا حال نداشته ام فقط هدفم خدمت به وطن است 0700309624