10دلیل آشکار برای کهنه سربازان در مخالفت با جنگ عراق

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "ایواو" که بر گرفته از اولین حروف کلمات "کهنه سربازان مخالف جنگ عراق" است سخنان برخی از این افراد را منتشر کرد که در آن اغلب به دروغگویی و فریبکاری دولت بوش به مردم اذعان کردند.
در ادامه این گزارش یکی از کهنه سربازان این جنگ می‌گوید: «دولت بوش پیش از 11 سپتامبر 2001 قصد حمله به عراق را داشت. آنها با ادعای واهی اعلام نمودند که عراق دارای سلاح‌های بیولویک هسته‌ای و شیمیایی است تا به این وسیله کنگره را مجاب سازند این جنگ غیرضروری را به راه اندازد.»
آنها تمام کشته‌های جنگ ما را با ممنوع کردن فیلمبرداری از اجساد آنها پنهان می‌سازند و به خبرنگاران اجازه نمی‌دهند وارد بیمارستان والتر رید و دیگر سازمان‌های مربوط به کهنه سربازان شوند که از آنها پر شده است.
در بخشی از این گزارش کهنه سربازان مذکور اظهار کردند که آنها به 10 دلیل مشخص با این جنگ مخالف هستند که عبارتند از:
1: جنگ عراق بر پایه دروغ و فریب‌کاری است
2: جنگ عراق بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی است.
3: منافع خاص باعث بوجود آمدن جنگ در عراق شد.
4:کشتار غیرنظامیان به یک رویداد روزانه تبدیل شده است.
5: سربازان حق دارند که یک جنگ غیرقانونی را نپذیرند.
6: به خاطر غفلت دولت ما نیروهای خدماتی ما با عواقب شدید بهداشتی و روانی روبرو هستند.
7: جنگ عراق در حال تکه تکه کردن خانوادها شده است.
8: جنگ عراق تمام بودجه ما را که باید به کشور تعلق گیرد از ما ربوده است.
9: این جنگ ما را از خصائص انسانی دور کرده و عراقی‌ها را از داشتن حقوق انسانی محروم کرده است.
10: ارتش ما را به دلیل انجام عملیات‌های تکراری بسیار خسته کرده است.
این افراد به تمامی این گزینه‌ها توضیحاتی نیز اضافه کرده‌اند.
پیش از این نیز اسنادی دال بر برنامه‌ریزی برای حمله به ‌عراق قبل از 11 سپتامبر افشا شده بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید