کثیف ترین کار ممکن توسط یک دستگاه اطلاعاتی (مصر)

رژیم حسنی مبارک در کارنامه سی ساله خود جنایات بی شماری را ثبت کرده است اما
یکی از اقدامات دستگاه اطلاعاتی او در دهه 90میلادی برای دستیابی به خانه های مخفی
اپوزیسیون اسلام گرای مصری در سودان ، از ننگین ترین اعمال کارنامه سیاه مبارک
است.

گروه های اسلام گرای مصری که در سالهای جهاد بر علیه رژیم شوروی در افغانستان ،
در این کشور جمع شده بودند به همراه سایر نیروهای عرب موجود در افغانستان به جماعت
عرب-افغان معروف بودند.

پس از خاتمه جهاد علیه شوروی که با فتح کابل و پیروزی مجاهدین همراه بود
متاسفانه نیروهای افغانی با یکدیگر درگیر شدند و جنگ داخلی در افغانستان شروع
شد.عرب-افغانها که دیگر جایی برای خود در این جنگ داخلی بین مسلمین نمیدیدند به
دنبال راهی برای اثرگذاری بیشتر بر تحولات کشورهای خود بودند لذا جمعی از آنان از
افغانستان و شمال پاکستان خارج شده به کشورهای خود نظیر یمن،الجزایر،مصر،لیبی و....
بازگشتند و به مبارزه با حکومتهای عمدتا لائیک کشورهای خود مشغول شدند.

در همین سالها که مصادف با اواسط دهه نود میلادی بود اسلامخواهان سودان با رهبری
عمرالبشیر و دکتر حسن ترابی در سودان به قدرت رسیدند.

سودان از لحاظ نزدیکی به میدان عملیاتی مورد نظر عرب-افغانها خصوصا کشورهای عرب
شمال افریقا و با به قدرت رسیدن یک حکومت اسلامی در خارطوم ، به بهترین نقطه برای
ایجاد پایگاه های جدید توسط گروه های اسلام گرا تبدیل شد که سابقا در افغانستان و
شمال پاکستان مستقر بودند.

در این میان مصری ها به دلیل همسایگی و پیوند دیرینه با سودان از فعالترین گروه
ها در سودان بودند.این مسائل باعث شد که حکومت مبارک به دنبال راه چاره ای برای
مهار این گروه ها در سودان بیفتد لذا دستگاه اطلاعاتی مبارک از طریق سفارت رژیم مصر
در خارطوم درصدد نفوذ در گروه های اسلام گرا درآمد.

دستگاه اطلاعاتی مبارک روشی برای نفوذ و کسب اطلاعات اسفاده کرد که شاید کثیف
ترین کار ممکن توسط یک دستگاه اطلاعاتی باشد.

احمد پسر نوجوان یکی از افراد شاخص مصری حاضر در سودان برای مطالعه به کتابخانه
ای در خارطوم میرفت و همانجا مورد شناسایی عومل اطلاعاتی مبارک قرار گرفت.عده ای از
این عوامل با رفت وآمد به کتابخانه طرح دوستی و رفاقت را با این پسر نوجوان ریختند
و سپس یک بار او را به صرف چای و شام دعوت کردند و در مجلس مهمانی با خوراندن مخدر
که در چای ریخته بودند احمد نوجوان را بیهوش کردند.

عوامل اطلاعات مصر به احمد در حالی که  بیهوش بود ، تجاوز کردند و از این عمل
قبیح فیلم گرفتند.

وقتی احمد به هوش امد و فهمید که در چه دامی گرفتار شده ، فیلم را به او نشان
دادند و گفتند در صورت عدم همکاری با ما فیلم را منتشر میکنیم.پسر نوجوان به خاطر
حفظ آبرو مجبور به همکاری با آنها شد.

اطلاعات مصر یک بار دیگر این پروژه را کلید زد و این بار مصعب پسر ابوالفرج از
اعضای جهاد اسلامی مصر را به خدمت خود درآورد.پس از مدتی این جریان توسط جهاد
اسلامی مصر شناسایی شد و موضوع فیصله یافت ولی ارتکاب چنین عملیات وحشتناکی توسط
حکومت مبارک تا ابد چون لکه ننگی به دامانش نشست و ورقی سیاه به دفتر قطور جنایات و
خیانات مبارک افزوده شد...

اما سرنوشت نکبت بار مبارک درس عبرتی است برای همه جنایتکاران عالم نظیر امریکا
و اسرائیل که حتی با اتخاذ چنین روشهایی هم هیچگاه تفرعن و تبختر آنان تا ابد باقی
نیست و بالاخره روزی تقاص اعمال خود را خواهند داد.یا از تخت حکومت به زیر افکنده
میشوند و در پیشگاه ملت پاسخگوی جنایات خود خواهند بود و یا نهایتا در پیشگاه عدل
الهی مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.           فعتبروا یا اولی الابصار

 

ماخذ مورد استفاده شده برای نقل واقعه اتفاق افتاده در مصر:کتاب القاعده و
خواهرانش-کمیل الطویل.چاپ موسسه مطالعات اندیشه سازان نور از صفحات277تا287

/ 1 نظر / 24 بازدید
ابراهیم مروی

سلام برادر.کجا هستید؟ چند وقتی هست خبری ازتان نیست.مشتاق حضور فعال حضرت عالی هستیم.یاعلی