حزب دعوت اسلامی افغانستان

در سال1362، اعضای سازمان فلاح اسلامی از جمله صمدی، معلم ابراهیم بابه و محمد حسین ستیز به حزب دعوت اسلامی پیوستند. ماهنامه ی « پیام دعوت» و هفته نامه ی « پیام جهاد» از نشریات حزب دعوت اسلامی بودند که در قم و مشهد منتشر می شدند. در سال 1365 جناح اکثریت حزب اسلامی رعد به رهبری شیخ محمد حسین خزاعی، معروف به شیخ زاده قندهاری با حزب دعوت اسلامی افغانستان متحد شد و نام حزب به « حزب دعوت اتحاد اسلامی افغانستان» تغییر یافت. بعداً شاخه ی انشعابی نهضت اسلامی به سر پرستی علی بابا رحیمی که تحت عنوان « نهضت مؤسسان» فعالیت می کرد به حزب دعوت اتحاد اسلامی پیوست. حزب دعوت اتحاد اسلامی یکی از گروه های عضو شورای ائتلاف اسلامی افغانستان، مشهور به ائتلاف هشتگانه بود که به حزب وحدت پیوسته و منحل شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید