بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱

سایت ابرار معاصر تهران

نویسنده: داود احمدزاده، کارشناس مسائل مصر
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱

سایت رصد

نویسنده: سعید ساسانیان
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

‌پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

نویسنده: قاسم رحمانی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

‌موسسه ابرار معاصر تهران

داوود احمدزاده، کارشناس مسائل مصر
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :محمد مرسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نویسنده: محمدابراهیم سینائی

(تقابل حداکثری، تعامل حداکثری یا تقابل تعاملی)
واژه کلیدی :محمد مرسی و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

مصاحبه با محمدصالح صدقیان؛ مدیر مرکز عربی مطالعات ایرانی
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :محمد مرسی و واژه کلیدی :مصاحبه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نویسنده: محمد قربانی

برای گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر، همکاری های منطقه ای فاکتور بسیار مهمی است. در واقع باید گفت که همکاری های منطقه ای می تواند چارچوب مناسبی برای گسترش روابط ایران و مصر باشد. این نوع همکاری تأثیرات مثبت و مطلوبی بر روند تحولات منطقه دارد و به روند اعتماد سازی بین کشورهای منطقه کمک می کند.       
واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱

وبلاگ: عروة الوثقی

نویسنده: ابراهیم مروی
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱

مأخذ: عروة الوثقی
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :حسنی مبارک و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱

میریت. ف.مبروک

خبرگزاری فارس

یک اندیشکده آمریکایی در گزارش تحلیلی با اشاره به تبعات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری مصر، پیش‌بینی کرد موج جدیدی از نا آرامی‌ها، مصر را در بر خواهد گرفت.
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱

سایت بیداری اسلامی

علیرضا رضاخواه

نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می‌گردد . در واقع ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است. 
واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱

خبرگزاری فارس

 نویسنده: مرضیه عزیزیان، پژوهشگر مسائل خاورمیانه

منبع : ابرار معاصر تهران

 ایالات‌متحده و جامعه بین‌الملل به پایبندی اخوان به تعهدات سابق مصر امیدوارند. این امیدواری در شرایطی رخ می‌دهد که اخوان تلویحاً از برخی از مخالفین اسرائیل از جمله حماس نیز حمایت نموده است.
واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :احزاب
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠

ابرار معاصر تهران

مرضیه عزیزیان، پژوهشگر مسائل خاورمیانه
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :اسلامگرایی و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠

نویسنده: سیدعبدالامیر نبوی

فصلنامه جهان سلام/ شماره 44/ زمستان 1389

مؤسسه مطالعات اندیشه‏سازان نور

 

برای دیدن متن مقاله اینجا کلیک کنید.
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :آفریقا
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

سایت دیپلماسی ایرانی           90/05/29

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :سوریه و واژه کلیدی :بیداری اسلامی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

سایت دیپلماسی ایرانی                   90/05/29

محمد شریعتی دهاقان، کارشناس مسایل منطقه و تحلیل‌گر سیاسی
واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :سلفی‌گری و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :مصر
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس           ١٨/١٢/٨٩
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :سیدجمال الدین اسدآبادی و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس    ١٩/١١/٨٩

نویسنده : سیدهادی خسروشاهی
منبع: www.khosroshahi.org 
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :حسن بنا و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

پایگاه خبری جوان      ١٨/١١/٨٩

نویسنده: عبداله گنجی
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :آفریقا و واژه کلیدی :حسنی مبارک
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس        ١٩/١١/٨٩

نویسنده:حامد عبدوس
منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی
واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس       ٢٠/١١/٨٩

نویسنده: صادق‌الحسینی
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :حسنی مبارک و واژه کلیدی :آفریقا و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس     ٢١/١١/٨٩

نویسنده: سعدالله زارعی
منبع: kayhannews.ir
واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس - ٢۵/٠١/٨٩

نویسنده: علیرضا هوسمی
واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :احزاب
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

روزنامه اطلاعات        ١٩/٠۵/٨٨

نویسنده: سیدهادی خسروشاهی
واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :شیعیان و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :مصر
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس ٢٣/٠۵/٨٩

 
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :آفریقا
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس   ٢٨/٠١/٨٩

نویسنده : حامد عبدوس
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :ایران
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس        24/04/88
واژه کلیدی :مصر
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧

جنگ قدرت پنهان در مصر

هادى محمودى

**************
واژه کلیدی :مصر
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧

سایت پیام آفتاب              ١۴/٠٩/٨۶

اخوان المسلمین

اخوان المسلمین مهمترین نهضت اسلامی سنی دوران معاصر است که حدود 78 سال قبل از این در کشور مصر ایجاد شد. «نهضتی که حسن البنا در 1929 مصر پدید آورد و ایدئولوژی آن آیین اسلام است و در اصول سیاسی و اجتماعی خواهان بازگشت به اصول حکومت اسلامی در قرن ها اولیه ی آن است. این نهضت پشتیبانی مسلمانان پر حرارت همه ی طبقات را در داخل و خارج مصر جلب کرد و در پایان جنگ جهانی دوم در حدود 2 میلیون نفر عضو داشت که بیش از یک چهارم آن ها مصری بودند و این نهضت نفوذ زیادی در دولت های عرب و به خصوص مصر داشت و در 1948 نهضت، توطئه ای برای قتل نخست وزیر مصر -  که فعالیت های آن را متوقف کرده بود – ترتیب داد که در نتیجه ی آن حسن البنا کشته شد. اما حکومت حزب وفد به اخوان المسلمین اجازه داد که فعالیت های خود را از سرگیرد. 
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :احزاب و واژه کلیدی :اخوان المسلمین
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧

لوموند دیپلماتیک                       می 2008                 11/02/87

بسیج کارگری بی سابقه از سال ١٩۴٨

شورش گرسنگان در مصر

 

ژوئل بینین*

برگردان: لقمان تدین نژاد

*****************

در مصر، دستمزدها عملا کاهش و بیکاری افزایش می یابد. از پایان سال ٢٠٠۴ همراه با خراب شدن وضعیت اجتماعی، تظاهرات و اعتصاب ها هر روز بیشتر می شود. بالارفتن قیمت مواد غذائی بر تشنج اوضاع می افزاید و کشور را در آستانه شورش قرار داده است.
واژه کلیدی :مصر
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس                        12/03/87                 صفحه بین‌الملل

شصت سال جنایت ؛ شصت سال مقاومت(20)

دومین جنگ اعراب با دولت یهود

 *محمدعلی صمدی

**************

خبرگزاری فارس: سیاست های ضد استعماری «عبدالناصر» خصوصا ملی شدن کانال سوئز باعث شد تردیدهای قدرت های بزرگ برای آغاز جنگ بزرگ با مصر، زیاد طول نکشید. جنگی که طی آن "اسراییل" توانست بی‏محابا فلسفة وجودی خود را به تمامی اعراب نشان دهد.
واژه کلیدی :اسرائیل-1 و واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :اعراب و واژه کلیدی :مصر
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس        11/03/87                 صفحه بین‌الملل

شصت سال جنایت؛ شصت سال مقاومت(19)

فعال شدن جبهه مصر

 خبرگزاری فارس: ظهور "جمال عبدالناصر" در مصر، ابتدا از سوی "رژیم صهیونیستی" با خوش‌بینی تلقی شد ،اما به سرعت مشخص شد که "ناصر" علاوه بر ناسازگاری با انگلیس و فرانسه ، سرسازش با رژیم صهیونیستی را نیز ندارد و به خوبی عطش ملی انتقام را در کشورش درک کرده است.
واژه کلیدی :اسرائیل-1 و واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :مصر