بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس

نویسنده:استیفن گو ونز
مترجم: پوراندخت مجلسی
منبع:ایران
واژه کلیدی :سودان و واژه کلیدی :آفریقا
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

سید نعمت الله قادرى

روزنامه ایران
واژه کلیدی :سودان و واژه کلیدی :آفریقا
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧

روزنامه کیهان                            30/04/87                 صفحه 2

بوی نفت در دیوان کیفری لاهه

 

صدور حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از سوی دیوان کیفری بین المللی لاهه، اگرچه به عنوان یک اقدام غیرقانونی و باج خواهانه علیه رئیس جمهور یک کشور اسلامی، قابل نقد است ولی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که آمریکا و متحدانش درپی بهره گیری های غیرقانونی دیگر از این نهاد بین المللی هستند و بعید نیست که در صورت پیشبرد اهداف استکباری خود در این ماجرا، برای سوءاستفاده های مشابه دیگر از نهاد بین المللی یاد شده، خط و نشان کشیده باشند. از این روی نگاهی به ماجرا ضروری به نظر می رسد.
واژه کلیدی :سودان و واژه کلیدی :آفریقا