بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس          08/09/90

نویسنده:دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

منبع: فصلنامه علوم سیاسی - شماره 51
هدف اصلی این مقاله، بررسی اصلی‌ترین دلیل سیاست نسبتاً سازش‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، از منظر یک نگاه سازه‌انگارانه و معناگرا می‌باشد، نگاهی که با تأکید بر عوامل هویتی و انگاره‌ای، مفهوم جدیدی از امنیت را ارائه می‌دهد. امنیتی که صرفاً یک امنیت فیزیکی و مادی نبوده، بلکه یک امنیت هستی‌شناسانه و هویتی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای و مؤلفه‌های سازش‌ناپذیر آن را بررسی نموده و پس از بررسی مفهوم امنیت هستی‌شناسانه، سیاست سازش‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران را از این منظر تجزیه و تحلیل می¬گردد.

واژه‌های کلیدی: سیاست هسته‎ای، نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت هویتی، سازه‎انگاری.
واژه کلیدی :برنامه‌ی هسته‌ای و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧

گفت وگوی «ایران» با عمروموسی دبیر کل اتحادیه عرب
برنامه هسته ای ایران تهدید نیست

گفتگو: مختار پرتو، مدونا خواستهواژه کلیدی :اعراب و واژه کلیدی :برنامه‌ی هسته‌ای و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :مصاحبه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧

روزنامه اعتماد                    ٠۵/٠۵/٨٧

قماربازی به نام سینگ  
 آرش مومنیان

************
واژه کلیدی :هند و واژه کلیدی :برنامه‌ی هسته‌ای
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی                         23/04/87                 صفحه 6

جنگ روانی دشمن علیه موفقیت های هسته ای ایران

 

نویسنده : عباس بذر کار

******************

در این نوشتار برای شناخت حربه های مورد استفاده دشمن در جنگ روانی و مقابله با آن ها به بررسی و تحلیل ترفندهای او در ارتباط با خنثی سازی موفقیت های هسته ای ایران پرداخته و نیم نگاهی به سیر خبری و تبلیغات رسانه ای دشمن می اندازیم :
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :عملیات‌روانی و واژه کلیدی :برنامه‌ی هسته‌ای