بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠

فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام  
شماره 22-21            سال ششم              بهار و تابستان
1384

نویسنده: سعید عابدپور  (کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در منطقه بالکان)
واژه کلیدی :بالکان و واژه کلیدی :بوسنی و واژه کلیدی :مسلمانان اروپا
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧

پرونده صدام بالکان

منبع: گاردین
مترجم: محمد صرفی
واژه کلیدی :بالکان و واژه کلیدی :صربستان