بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

منبع: فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی. شماره 10 

نویسنده: دکتر محمدحسن شیبانی‌فر 

چکیده 
-------- 
مطالعه بیداری اسلامی و بررسی و تجزیه و تحلیل آن از مدت‌ها پیش در دستور کار قدرت‌هایی قرار گرفته که از آن احساس بیم و هراس داشته‌اند و هم اینان برای فهم و شناساسی بیداری اسلامی و یافتن راه‌های مقابله و انهدام و یا به انزوا کشاندن این موج، تلاش‌های گسترده‌ای را شروع کرده‌اند. بسیاری از صاحبنظران در پدیده‌ی جنبش‌های اسلامی معاصر معتقدند که انقلاب اسلامی ایران، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و ازدیاد فعالیت‌های مؤثر در جوامع عربی و اسلامی بوده است. 

حدیث این ماجرا را رهبر معظم انقلاب، اینگونه ترسیم کرده‌اند: «قبل از انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی، گروه‌ها و جوانها و ناراضی‌ها و آزادی‌طلبها یا ایدئولوژی‌های چپ وارد میدان می‌‌شدند اما بعد از انقلاب اسلامی، پایه و مبنای حرکت‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش، اسلام شد. امروز در هر نقطه‌ای از دنیای وسیع اسلام ـ‌ که جمعیت یا گروهی، به انگیزه آزادی‌خواهی و ضدیت با استکبار حرکت می‌کندـ‌مبنا و قاعده کار و امید و رکنشان تفکر اسلامی است.» 
برخی از موانع بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) عبارت است از: 

1ـ تحریف اسلام و وارونه جلوه دادن مفاهیم دینی 
2ـ حکام کشورهای اسلامی 
3ـ‌تفرق 
4ـ تحجر و جمود مقدس‌نماها 
5ـ روشنفکرنماها 
6ـ آخوندهای وابسته به قدرتها و دنیاطلب 
واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس      90/01/17

نویسنده: محسن مهاجرنیا 

منبع: روزنامه خراسان 
واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :فارابی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩

سایت تابناک            ١٩/١١/٨٩

نویسنده: دکتر محمد مهدی بهداروند
واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩

سایت تابناک      ٢١/١٢/٨٩

نویسنده: مهدی سنایی
واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس           ١٨/١٢/٨٩
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :سیدجمال الدین اسدآبادی و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ٢۵/٠٣/٨٨

نویسنده:آیت‌اله عبدالله جوادی آملی
واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :روابط بین‌الملل
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

سایت تابناک

این نوشته به طرح پاسخ پرسشی مهم در اندیشه و عمل سیاسی امام موسی صدر می‌پردازد و آن این که: امام موسی صدر چه الگویی برای تحقق انسجام اسلامی و همبستگی اجتماعی ارائه کرده است؟ پاسخ این پرسش از آن رو اهمیت می‌یابد که امام موسی صدر در طی بیست سال در جامعه متنوع قومی و طوایفی و مذهبی و دینی لبنان زیسته و به رغم مخالفان سرسخت و مخالفت‌های آشکار با ایشان، محبوب همه طوایف گشت و توانست با پشتوانه نظری و عمل سیاسی، ضمن ارتقای شیعیان لبنان، موجبات وحدت ملی و انسجام اسلامی و همبستگی جامعه لبنان را فراهم آورد. از این رو با توجه به اهمیت اندیشه سیاسی ایشان که با عمل سیاسی و اجتماعی همراه شده است، نوشته حاضر محدود به طرح و تبیین اندیشه و عمل سیاسی امام موسی صدر در زمینه انسجام اسلامی و همبستگی اجتماعی می‌پردازد.
واژه کلیدی :امام موسی صدر و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

سایت باشگاه اندیشه                                01/02/87                 صفحه مقالات

● نویسنده: جان اسپوزیتو / جان وال 

● مترجم: مهدی حجت
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

سایت اندیشه قم                     05/04/87                 صفحه کتاب

مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه

مؤلف: نصرالله سخاوتی
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: سیدمحمد ناظم‌زاده قمی

سایت باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: داود فیرحی

منبع: فصلنامه نقد و نظر - شماره 7
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: محمد رضا موثق

منبع: سایت شارح
واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :شیعیان و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی