بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱

خبرگزاری فارس

نویسنده: ولی کوزه گر کالجی(کارشناس و پژوهشگر  مسائل آسیای مرکزی و قفقاز)

مرور سیاست‌های اعلامی دولت آذربایجان و اظهار نظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است.
واژه کلیدی :آذربایجان و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱

نویسنده: جرج فریدمن (صاحب نظر و نویسنده سیاسی و از موسسان اصلی شرکت اطلاعاتی خصوصی استراتفور است. )
 سایت سیاست ما
بحران ها معمولا پدیده هایی کوتاه مدت ، ناگهانی و شدیدند. مخمصه اسرائیل بسیار مفصل و پیچیده است که البته هنوز به لحظه تعیین کننده و اوج خود نرسیده است. با این حال ، اسرائیل دستخوش بحران است.واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :بحران اقتصادی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱

مأخذ: عروة الوثقی
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :حسنی مبارک و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱

خبرگزاری فارس

*جواد بخشی؛ کارشناسی ارشد دیپلماسی و روابط بین الملل

منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

نیروهای آمریکایی کمی بعد از حوادث 11 سپتامبر به افغانستان لشکرکشی کردند تا به ادعای خود عاملان این حادثه یعنی «القاعده» و «طالبان» را سرنگون کنند و صلح، امنیت و ثبات را برای منطقه و افغانستان به ارمغان بیاورند اما گویا حضورشان در منطقه، خود عاملی برای از دست رفتن امنیت شده است...
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠

ابرار معاصر تهران

سیروس فیضی، کارشناس مسائل بین‌المللی
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ دی ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس      90/10/03

حسنی سجاد
منبع : ماهنامه پگاه حوزه شماره 316
واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :تنگه هرمز
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠

نویسنده : دکتر سیدمحمد حسینی (معاون بین الملل سازمان صدا و سیما)
روزنامه جام جم  08/09/1390
واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس          08/09/90

نویسنده:دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

منبع: فصلنامه علوم سیاسی - شماره 51
هدف اصلی این مقاله، بررسی اصلی‌ترین دلیل سیاست نسبتاً سازش‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، از منظر یک نگاه سازه‌انگارانه و معناگرا می‌باشد، نگاهی که با تأکید بر عوامل هویتی و انگاره‌ای، مفهوم جدیدی از امنیت را ارائه می‌دهد. امنیتی که صرفاً یک امنیت فیزیکی و مادی نبوده، بلکه یک امنیت هستی‌شناسانه و هویتی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای و مؤلفه‌های سازش‌ناپذیر آن را بررسی نموده و پس از بررسی مفهوم امنیت هستی‌شناسانه، سیاست سازش‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران را از این منظر تجزیه و تحلیل می¬گردد.

واژه‌های کلیدی: سیاست هسته‎ای، نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت هویتی، سازه‎انگاری.
واژه کلیدی :برنامه‌ی هسته‌ای و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه کیهان          90/05/27

منبع: کانترپانچ

نویسنده: نیک ترز
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :نظامی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه شرق         90/05/30

منبع: الجزیره
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠

پژوهشکده مطالعات راهبردی

نویسنده: اندرو اسکوبل

مترجم: اعظم سیدی

متن مقاله
واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :تروریسم و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :آسیا و جنوب شرق
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩

سایت ایراس    -     89/09/07

نویسنده: فاطمه عطری
واژه کلیدی :تاجیکستان و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس     ٢٨/٠١/٨٩

منبع: مجله معرفت شماره 115
نویسنده:علی اکبر باقری

چکیده
منطقه ی خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که در طول قرن های اخیر، پیوسته مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اکتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسی آن در اقتصاد جهانی، امنیت و ثبات این منطقه دغدغه ی اصلی کشورهای منطقه و جهان است. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه ی خلیج فارس و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت خلیج فارس است. البته این مهم نیز حاصل نمی شود، مگر با به کارگیری شیوه های گوناگون اعتمادسازی متقابل بین دولت های منطقه برای رفع سوءتفاهمات که وظیفه ی سران کشورهای منطقه است.
______________________________________________________________________________________________________
کلیدواژه ها: امنیت، امنیت منطقه ای، خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران، اعتمادسازی، راهبردی.
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :خلیج فارس
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس       ٢٨/٠۶/٨٨

نویسنده:فرزان شهیدی
واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس      ١٧/٠۶/٨٨

بهروز بیک علیزاده، تحلیل گر ارشد بازار نفت در وزارت نفت ایران
واژه کلیدی :اوپک و واژه کلیدی :نفت و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ٢۵/٠٣/٨٨

نویسنده: محمد اکرمی نیا
منبع:باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢٣/٠٣/٨٨

نویسنده: سید محمد رضا موسوی
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :تسلیحات کشتار جمعی و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢۵/٠٣/٨٨

منبع: روزنامه اطلاعات
واژه کلیدی :هند و واژه کلیدی :افغانستان و واژه کلیدی :آسیا و جنوب شرق و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس   ٢٣/٠٣/٨٨

نویسنده: مصطفی دلاورپور اقدم
منبع: هفته‌نامه پگاه حوزه
واژه کلیدی :القاعده و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :وهابیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸

مرکز تحقیقات استراتژیک

نویسنده: دکتر محمود واعظی

چکیده: ترکیه و سوریه از گذشته تا به حال در روابط دوجانبه خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. در این میان سه اختلاف اصلی همواره سایه خود را بر روابط این دو کشور حفظ کرده‌اند. مسئله کردها، تقسیم منابع آبی مشترک و اختلاف ارضی بر سر استان هاتای، سه مسئله مهم و اختلاف‌انگیز در روابط ترکیه و سوریه بوده‌اند. نخستین اختلاف ترکیه و سوریه در مورد مالکیت بر استان هاتای است که در حال حاضر در تصرف ترکیه قرار دارد. دومین اختلاف به مسئله آب و نحوة تقسیم و بهره‌برداری از آب‌های مشترک میان ترکیه و سوریه مربوط می‌شود. سومین و مهم‌ترین اختلاف ترکیه و سوریه به مسئله کردها مربوط است. اما تحولات جدید در خاورمیانه، تغییر نگرش سیاسی در هیئت حاکمه سوریه به همراه تحولات حادث‌شده در درون جامعه سیاسی ترکیه باعث شده است که دو کشور ترکیه و سوریه تعارضات گذشته را تا حدودی کنار گذاشته و رو به سوی تعامل با یکدیگر بیاورند، به نحوی که ترکیه حاضر شده است میانجی صلح بین اسرائیل و سوریه واقع شود که هریک اهداف مختلفی را در این فرایند دنبال می‌کنند.

متن کامل مقاله
واژه کلیدی :سوریه و واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

دیپلماسی ایرانی    26/02/88
واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :عربستان و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

سایت دیپلماسی ایرانی        24/02/88

دولت اسلام آباد توانست با دست زدن به مجموعه اى از اقدامات، و برجسته کردن اهمیت ثبات در پاکستان و ضرورت تقویت دولت از سوى دولت‌هاى خارجى براى تضمین این ثبات، خود را براى مدت از خطر فروپاشى و از دست دادن قدرت برهاند. یادداشتی از بهرام گل‌زاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی
واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :تروریسم
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

سایت دیپلماسی ایرانی     02/03/88

نگاه یکی از خوانندگان دیپلماسی ایرانی به دیدار اخیر اوباما و نتان‌یاهو و خطرات اسراییل برای امنیت جهانی
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :ایران
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس

نویسنده: سید محمد رضا موسوی
منبع:باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس        ٢٢/٠٢/٨٨

نویسنده: علی قاسمی - حسین بابایی
منبع: ماهنامه اطلاعات راهبردی
واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :جنگ نامتقارن
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس
واژه کلیدی :تهدید نرم و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :میزگرد
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس

نویسنده: رحمت ‌اله امیرصوفی
واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :اطلاعات
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧

سایت روزنا

کابک خبیری
واژه کلیدی :اروپا و واژه کلیدی :تروریسم و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧

روزنامه کیهان

منبع: سایت بصیرت
واژه کلیدی :خلیج فارس و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه کیهان
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :تروریسم و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: حسین نیک پور

منبع: روزنامه جام جم
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧

دگرگونی مفهوم سنتی امنیت در جامعه صهیونیستی

*علیرضا عرب-روح الله نصراللهی-مختار مجاهد
خبرگزاری فارس: مفهوم امنیت ملی از قرائت سیاسی _ نظامی بن گوریون بر ایده صلح مبتنی بر تسلیم اعراب در وضع موجود تکیه دارد و اینکه بازدارندگی مبتنی بر قدرت نظامی بدون اقدام جدی تضمین مجدد یا سازش، متکی است. در این سیاست بازدارندگی نظامی دارای هدف استراتژیک دفاعی، اما با محتوای عملیاتی تهاجمی است.
واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :اسرائیل-1
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧

امنیت در خلیج فارس 

نویسنده: محمدرضا اقارب‌پرست و حجت‌الله همتی
منبع: باشگاه اندیشه
خبرگزاری فارس: هدف اصلی این مقاله در وهله نخست شناسایی عوامل و ویژگی‌هایی است که شکل گیری مجموعه یا زیر مجموعه امنیتی منطقه‌ای را در خلیج فارس باعث گردیده است و در مرحله بعد بدنبال تبیین این فرضیه است که مقابله با تهدیدات و چالشها و نیز تامین امنیت در سطح منطقه‌ای تنها در قالب مدیریت دسته جمعی چند جانبه از سوی اعضای این مجموعه میسر خواهد بود.
واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :خلیج فارس
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧

روزنامه اعتماد                          24/04/87                 صفحه بین‌الملل

عراق، امنیت و نزاع قدرت

 

برنهارد زند

ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی

********************
واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :امنیت