بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نویسنده: جعفر عظیم زاده

«ان الخمینی حیر الشرق و عحج الغرب و احرج العرب و شغل العالم»
«به راستی که {امام(ره)}خمینی شرق را در حیرت افکنده و غرب را به لرزه درآورده و عرب را در تنگنا قرار داده و افکار همه جهانیان را به خود مشغول ساخته است »
واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :شیعیان و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠

نویسنده: نصرت اله تاجیک

فصلنامه حضور -شماره 47
واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

منبع: فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی. شماره 10 

نویسنده: دکتر محمدحسن شیبانی‌فر 

چکیده 
-------- 
مطالعه بیداری اسلامی و بررسی و تجزیه و تحلیل آن از مدت‌ها پیش در دستور کار قدرت‌هایی قرار گرفته که از آن احساس بیم و هراس داشته‌اند و هم اینان برای فهم و شناساسی بیداری اسلامی و یافتن راه‌های مقابله و انهدام و یا به انزوا کشاندن این موج، تلاش‌های گسترده‌ای را شروع کرده‌اند. بسیاری از صاحبنظران در پدیده‌ی جنبش‌های اسلامی معاصر معتقدند که انقلاب اسلامی ایران، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و ازدیاد فعالیت‌های مؤثر در جوامع عربی و اسلامی بوده است. 

حدیث این ماجرا را رهبر معظم انقلاب، اینگونه ترسیم کرده‌اند: «قبل از انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی، گروه‌ها و جوانها و ناراضی‌ها و آزادی‌طلبها یا ایدئولوژی‌های چپ وارد میدان می‌‌شدند اما بعد از انقلاب اسلامی، پایه و مبنای حرکت‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش، اسلام شد. امروز در هر نقطه‌ای از دنیای وسیع اسلام ـ‌ که جمعیت یا گروهی، به انگیزه آزادی‌خواهی و ضدیت با استکبار حرکت می‌کندـ‌مبنا و قاعده کار و امید و رکنشان تفکر اسلامی است.» 
برخی از موانع بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) عبارت است از: 

1ـ تحریف اسلام و وارونه جلوه دادن مفاهیم دینی 
2ـ حکام کشورهای اسلامی 
3ـ‌تفرق 
4ـ تحجر و جمود مقدس‌نماها 
5ـ روشنفکرنماها 
6ـ آخوندهای وابسته به قدرتها و دنیاطلب 
واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     88/06/25

نویسنده:سعید کرمی 

منبع: باشگاه اندیشه 
واژه کلیدی :صهیونیست و واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :فلسطین
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس      88/06/25
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :جهاد اسلامی فلسطین