بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس           08/09/90

نویسنده:سیدحسین شرف‏الدین
منبع: ماهنامه معرفت -  شماره 150

یکى از رویدادهاى تاریخى سیاسى قرون اخیر که به نوعى بازتولید نظام بردگى کهن در اشکال به ظاهر موجّه بود، پدیده «استعمار» است. حضور مستقیم و غیرمستقیم و دخالت قیم‏مآبانه چند دولت قدرتمند توسعه‏طلب، عمدتا اروپایى در طى قرون متمادى در بخش قابل توجهى از ممالک جهان، از جمله کشورهاى اسلامى، رویداد تأمّل‏برانگیزى است که همواره باید در بررسى اوضاع و شرایط کنونى این کشورها و موقعیت جهانى آنها مورد توجه قرار گرفته و انعکاس این رویداد مهم در تحولات بعدى مورد بازبینى و بازخوانى قرار گیرد. این نوشتار با رویکردى عمدتا توصیفى و پیامدهاى حضور استعمارگران را در ابعاد مختلف مورد بازخوانى و تحلیل قرار مى‏دهد. حاصل پژوهشى اینکه پدیده استعمار به رغم تغییرات شکلى هنوز هم به شیوه‏هاى مختلفى جریان دارد و آنچه تحت عنوان «استقلال» مستعمرات از آن یاد مى‏شود، براى بیشتر این کشورها، امرى صورى است.

کلیدواژه‏ها: استعمار، استقلال، مستعمره، تحت‏الحمایگى، عضویت، اشغال، جنبش.
واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :استعمار و واژه کلیدی :استقلال