بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸

روزنامه جمهوری اسلامی       ٠٧/٠۵/٨٨           منبع: خبرگزاری فارس


اظهارات هفته گذشته « بنیامین نتانیاهو » نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه « دیوار حایل باقی خواهد ماند » بار دیگر بر دنباله روی او از دیدگاه نژاد پرستانه و افراطی دولت صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین صحه گذاشت . وی که در سالگرد انقلاب ژوئیه مصر در منزل سفیر این کشور در تل آویو سخنرانی می کرد اضافه کرد بر خلاف تصور دیگران ایجاد دیوار حایل سبب کاهش درگیریها میان فلسطینی ها و یهودی ها شده بنابر این هرگز دیوار حایل را نابود نخواهیم کرد.
از دیدگاه ناظران سیاسی در امور خاورمیانه و فلسطین رژیم اشغالگر اسراییل با برپایی دیوار حایل که مظهر نفرت و اقدام آشکار نژادپرستانه است سعی دارد با تکیه بر حمایت و وعده دولت آمریکا بین اراضی اشغالی ودولت فلسطین مرزی قایل شود.
به اعتقاد این ناظران از دیدگاه سیاسی این دیوار تنها یک تعبیر یا اصطلاح نیست بلکه یک حادثه تاریخی در سرزمین فلسطین است که گفت وگوهای آینده در این سرزمین را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.!
« جفری ارنسون » ناظر و کارشناس آمریکایی در برنامه شهرک سازی صهیونیستی درمورد ساخت دیوار حایل می گوید : اهمیت ساخت دیوار حایل در مراحل و شرایط کنونی به مراتب مهمتر و حساس تر از حوادث وتحولات تاریخی همچون تقسیم سرزمین های فلسطین و ترسیم خط سبز در سال 1346 می باشد . ساخت چنین دیواری نشان می دهد که رژیم اسراییل هرگز به مرزهای 1346 باز نخواهد گشت .
وی تصریح کرد : شواهد امر نشان می دهد که رژیم صهیونیستی بقای خود را در گسترش سیطره اسراییل و اشغال کامل فلسطین اشغالی می بیند و به عبارت روشن تر می توان گفت که دولت این رژیم با تمام توان و حمایت بی دریغ غرب سعی دارد تا مناطق بین رود اردن و دریای مدیترانه را به طور کامل در اشغال خود درآورد.
ساخت دیوار حایل
به رغم اینکه ساخت دیوار حایل در فروردین 1379 از سوی صهیونیست های اشغالگر ارایه و ساخت آن نیز آغاز شد اما باید واقعیت هایی را دراین خصوص بیان کرد. فکر و طرح ساخت چنین دیواری به دهه های گذشته و دوران « بنحاس سبیر » و « بن گوریون » رهبر بازنشسته صهیونیست های اشغالگر بازمی گردد.
پیش از جنگ اعراب و صهیونیست های اشغالگر در سال 1346 بنحاس سبیر یکی از شخصیت های صهیونیستی قایل به ساخت دیواری در مسیر مرزها میان مناطق صهیونیستی و فلسطینی برای دفاع از خود بود اما بن گوریون براجرای طرح اشغال تمامی مناطق فلسطینی به استثنا قدس شریف تاکید می کرد.
بنابراین طرح ساخت دیوار یادشده در امتداد سیاست های رهبران گذشته صهیونیست ها قراردارد که در سال های اخیر شارون جنایتکار ساخت چنین دیواری را که مظهر نژادپرستی در جهان آزاد کنونی است از سیاست های اصولی خود قلمداد کرده و براجرای کامل آن پافشاری می کرد.
شارون مدعی بود که درگیری آینده بر سر زمین خواهد بود درحالی که برای مردم زمین و منابع آبی بسیار اهمیت دارد. اما آنچه را که از سیاست های شارون در ساخت دیوار حایل برآورد می شود و ناظران سیاسی نیز بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که اگر ساخت این دیوار مطابق بااهداف و طرح های شارون و سران صهیونیستی به طور کامل اجرا شود دیگر برپایی دولت مستقل فلسطینی ممکن نخواهد بود!!
البته این سیاستی است که شارون همواره آن را دنبال کرده و مقدمه آن را با طرح انتصاب خود به عنوان وزیر مهاجرت و شهرک سازی صهیونیستی در سال 1356 و انتخاب قانونی و رسمی خود به این سمت در سال 1377 به اثبات رسانده است .
جغرافیای دیوار حایل
طول مسیر کامل دیوار حایل حدود 600 کیلومتر یعنی نصف طول خط سبز می باشد . یکی از اهداف و سیاست های تل آویو در ساخت این دیوار حمایت از شهرک های مرکزی صهیونیستی است . این دیوار به شکل اصلی از شمال و جنوب کرانه باختری رود اردن بیش از 40 هزار شهرک نشین صهیونیستی در شهرک هایی همچون « کدومیم عمانویل وآریل » را در حمایت امنیتی ونظامی رژیم اشغالگر قدس قرار می دهد.
شایان ذکر است با ساخت دیوار حایل که از سیاست های نژاد پرستانه تل آویو سرچشمه می گیرد بیش از 127 هزار شهروند فلسطینی در داخل دیوار یادشده در محاصره کامل شهرک نشینان صهیونیست نشین و نظامیان رژیم اشغالگر قدس قرار می گیرند! رژیم صهیونیستی دیوار حایل را به گونه ای طراحی کرده است که گویا این دیوار شبیه افعی بلعنده دور شهرهای فلسطینی حلقه زده است .
دیوار حایل را می توان به چهار جز تقسیم کرد
1 ـ دیوار حایل معروف به دیوار غربی
ساخت دیوار یادشده در این مرحله به شکل انحنا به سوی بخش شرقی دور می زند و شامل شهرک های بزرگ صهیونیست نشین به ویژه شهرک های « آریل و عمانویل » بوده که این دیوار درواقع به عمق 30 کیلومتری در داخل مناطق فلسطینی در کرانه باختری نفوذ خواهد کرد.
2 ـ ساخت دیوار حایل در شهر قدس و محیط اطراف آن که شامل مجموعه ای از دیوارهای بلند که در واقع بخشی از « بیت لحم » را دربرگرفته و تمامی محله های فلسطینی نشین را حلقه خواهد زد با ساخت این دیوار برخی از محله های مسکونی فلسطینیان از کرانه باختری و بخش هایی دیگر از این محله ها از شهر قدس و درنهایت بعضی از محله های مسکونی همجوار نیز به طور کامل از یکدیگر جدا خواهند شد.
3 ـ ساخت سومین دیوار در بخش شرقی کرانه باختری و قبل از صحرای اردن می باشد . رژیم صهیونیستی به بهانه اجرای طرح ساخت این دیوار در ابتدا بخش هایی اززمین های فلسطینیان را مصادره و اشغال کرده که این زمین ها درواقع جزئی از بخش شرقی قدس در کرانه باختری بوده است .
4 ـ چهارمین و آخرین مرحله ساخت دیوار حایل : در این مرحله گذرگاه های تردد فلسطینیان در مناطقی همچون قلقیلیا مسدود شده و این دیوار پیرامون شهرهای « قلقیلیا و طولکرم » حلقه خواهد زد و مطابق با طرح ارایه شده از سوی رژیم صهیونیستی این آخرین مرحله ساخت دیوار یادشده خواهد بود.
در آخرین مرحله رژیم صهیونیستی با نصب سیم های خاردار در دیوارهای اطراف شهر قلقیلیا حدود 40 هزار فلسطینی را در بن بست و محاصره قرارداده و هرگونه تردد آزادانه شهروندان فلسطینی به خارج از این شهر و به مناطق کرانه باختری را مسدود و محدود کرده است .
شایان ذکر است رژیم صهیونیستی با اجرای طرح ساخت دیوار حایل درحقیقت بیش از 800 هزار فلسطینی را محاصره و زندانی کرده و بیش از 200 هزار هکتار از زمین زراعی کشاورزی فلسطینی بویژه بهترین و مرغوب ترین زمین های حاصلخیز و زراعی این مردم مظلوم و بی دفاع که تنها منبع درآمد و معاش آنان است را اشغال و در اختیار اهداف سیاسی و پلید خود قرار می دهد.
تاکنون از مجموع 600 هزار کیلومتر ساخت دیوار حایل بیش از 200 هزار کیلومتر آن در کرانه باختری ساخته شده و همانگونه که پیشتر بدان اشاره شده است در ادامه ساخت آن بخش شرقی قدس که محل سکونت فلسطینیان می باشد تحت اشغال صهیونیستها قرار خواهد گرفت . بنابر این تمامی شواهد بر این نکته تاکید دارد که رژیم صهیونیستی در طرح ساخت دیوار حایل تنها یک هدف و آنهم هدف سیاسی را دنبال می کند.
این نکته ای است که برخی از شخصیتهای علمی و سیاسی رژیم صهیونیستی همچون پروفسور « ارنون سوفر » و « رون نعمان » بدان اشاره کرده اند. به اعتقاد آنان رژیم اسراییل در ساخت دیوار حایل اهداف سیاسی را دنبال می کند که در هم شکستن مقاومت فلسطینیان تجزیه فلسطینیان و مناطق فلسطینی از یکدیگر اسقرار دولت مستقل صهیونیستی با ضریب امنیتی بالا و اشراف و سیطره کامل بر شهروندان فلسطینی برای همیشه از جمله آنها است .
تاثیرات سیاسی
بی تردید برخلاف ادعاهای رژیم اشغالگر قدس این دیوار تنها دیوار امنیتی نیست بلکه بسیار خطرناک تر از این مورد است . برای آشنایی بیشتر با خطرهای اهداف سیاسی دیوار حایل مواردی در پی ارایه می شود :
اول : این دیوار ترسیم واقعیت سیاسی جدید است که رژیم صهیونیستی با ساخت و تکمیل آن سعی در ارایه و تثبیت آن داشته و در این راستا دیگر جایی برای گفت وگو با فلسطینیان پیرامون مرزهای میان طرفهای فلسطینی صهیونیستی که رژیم اسراییل همواره از ارایه و بررسی آن بیم داشته و گریزان بود نمی ماند.
از سوی دیگر ساخت این دیوار با مبدا پایان اشغالگری که در سال 1346 آغاز شده بود در تعارض کامل بوده و به گمان صهیونیستها ساخت چنین دیوار طولی که از دیوار برلین هم طولانی تر است . منجر به پایان یافتن یا حداقل محدود شدن عملیات ضد صهیونیستی نیروهای مقاومت فلسطینی خواهد شد.
پس دیوار حایل در دو حالت یعنی محاصره بخش غربی و شرقی و جدا کردن اراضی فلسطینیان به وسعت 8 الی 12 کیلومتر که در واقع بیش از 25 درصد مجموع مساحت کرانه باختری بشمار می رود دراختیار صهیونیست های اشغالگر قرار گرفته و به نفع اشغالگران رقم خواهد خورد.
دوم : این دیوار در مسر طولی مستقیمی بنا نمی شود.
یعنی در طول فرضی مرزهای اراضی اشغالی و کرانه باختری ساخته نمی شود بلکه این رژیم برای تحت پوشش قرار دادن تمامی شهرک های صهونیست نشین که بیشتر آنها در دل ساکنان فلسطینی ساخته شده است کیلومترها در داخل مناطق فلسطینی در کرانه باختری نفوذ کرده و آنها را در اشغال خود در آورده و همانگونه که پیشتر بدان اشاره شد ساکنان فلسطینی این مناطق را نیز در محاصره و کنترل کامل خود قرار داده است . این مورد در مناطقی همچون » نابلس رام الله قدس و بیت لحم « بخوبی نمایان است .
سوم : دیوار حایل مانع بزرگی در برابر ادامه روال طبیعی زندگی در شهرهای فلسطینی خواهد بود و زندگی طبیعی شهروندان فلسطینی را بویژه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دچار چالش جدی خواهد کرد.
اما از ناحیه سیاسی باید گفت که ساخت این دیوار کیان و موجودیت فلسطینیان را کم رنگ و آنرا به دولتی بسیار کوچک شبیه کمپی محدود و کوچک مبدل خواهد کرد که هرگز توانایی رشد و بالندگی نخواهد داشت .
چهارم : محاصره و بستن راههای رهایی فلسطینیان ازتنگناهای ایجاد شده توسط صهیونیست های اشغالگر. در این توطئه می توان گفت که ساخت دیوار حایل در قاموس سیاسی صهیونیستها در حقیقت بقای این رژیم و سیطره بر سرزمین و دارایی های اشغال شده و نیز استحکام در برابر دولتهای اسلامی همسایه و منطقه همچون مصر لبنان سوریه و اردن را بهمراه خواهد داشت !
این رژیم با بستن تمامی راههای رهایی فلسطینیان و باز کردن موانع موجود بر سر راه خود حاکمیت خود را بر سرزمینهای فلسطین و حتی گسترش آن علیه کشورهای همجوار و نیز کشورهای منطقه فراهم می آورد.
پنجم : چه بسا رژیم صهیونیستی در پشت تهدیدهایی که با ساخت دیوار حایل آنرا به نمایش گذاشته است قصد دارد فشارهای مضاعفی را علیه رهبران فلسطینی تحمیل کند و بدین ترتیب به نتیجه مطلوب مطابق با اهداف و منافع خود در زمینه های مهمی همچون مسایل پناهندگان تعیین مرزهای دائمی و قدس که موارد درگیرهای چند دهه گذشته میان طرفهای فلسطینی ـ صهیونیستی است برسد.
البته رژیم اشغالگر صهیونیستی برای دستیابی به اهداف پلید خود به آفرینش مسایل تنش زا وحساسیت برانگیز دست می زند تا با درگیر کردن فلسطینیان به گفت و گوهای پیچیده و بیهوده در نهایت فرصتی برای دستیابی به آن اهداف پیدا کند و از طرف فلسطینی نیز امتیازاتی کسب کند!
دیوار حایل و انتفاضه
انتفاضه الاقصی ثابت کرد که بالگردهای مدرن آمریکایی (آپاچی ) و تانک های فوق مدرن صهیونیستی به اسم « میرکاوا » با آنهمه یورش و وحشیگری هرگز نتوانستند ذره ای بر اراده پولادین ملت جهادی مقاوم آزادیخواه و شهادت طلب فلسطین تاثیر بگذارد... آیا دیوار حایل خواهد توانست اراده این ملت نستوه و خستگی ناپذیر را شکسته یا آنان را از اهداف مقدس شان که بیش از نیم قرن برای آنها جان فشانی کرده و خونها فدا کردند متوقف سازد !
« ابراهام دومپ » از رهبران شهرک صهیونیست نشین « کریات اربع » یکی از روستاهای « الخلیل » نسبت به شکل خاصی نسبت به ساخت دیوار حایل در منطقه کرانه باختری حساسیت نشان داده و رژیم اشغالگر قدس را به تنها گذاشتن آنان در برابر نیروهای مقاومت فلسطین در این منطقه متهم کرد. همچنین ژنرال صهیونیستی « یونی ویژل » متخصص در ساخت دژها و دیوارهای نظامی در خصوص قدرت مقاومت و انتفاضه فلسطینیان گفت : اطلاعات امنیتی بر این نکته تاکید دارد که نیروهای مقاومت فلسطین دارای هواپیماهای بادی یا گلایدرهایی هستند که بدون شناسایی نیروهای هوایی به راحتی می توانند به پشت دیوارهای حایل و در داخل اراضی اشغالی نفوذ کرده و عملیات ضد صهیونیستی را اجرا یا دست به عملیات شهادت طلبانه بزنند.
ارایه اینگونه نمونه ها و شواهد از زبان دشمن صهیونیستی برای آن دسته اشخاصی است که به نظر آنان با ساخت چنین دیوار مستحکمی نیروهای مقاومت توانایی عملیات ضدصهیونیستی را نخواهند داشت . بنابراین ساخت دیوار حایل و اقداماتی از این دست بی تردید حافظ امنیت و منافع اشغالگران صهیونیستی نخواهد بود و در واقع تلاشی بیهوده در برابر فرزندان جان برکف فلسطینی است .
در خصوص ساخت دیوار حایل و اثبات اینکه اینگونه اقدامات مسئله ای را به نفع صهیونیستها تغییر نخواهد داد مواردی ارایه گردید که درپی می آید :
اول : شهرک نشینان صهیونیستی که خارج از دیوار حایل باقی می مانند با وجود حمایت کامل از نیروهای اشغالگر هدف خوبی برای نیروهای مقاومت فلسطین خواهند بود مگر اینکه چنین شهرکهایی از لوث وجود صهیونیستهای اشغالگر بطور کامل تخلیه شود.
دوم : با وجود سکونت انبوه شهروندان فلسطینی ساخت دیوار حایل یا هر اقدامی دیگر توسط رژیم صهیونیستی هرگز نمی تواند راه حل مشکل مناطقی همچون قدس که انبوه فلسطینیان در آن سکونت دارند باشد و مهمتر اینکه این مناطق مملو از خانواده شهیدپرور و رزمنده می باشد.
سوم : گزارشها و اطلاعات امنیتی نشان داد که 95 درصد مجریان عملیات شهادت طلبانه و عملیات های ضدصهیونیستی از گذرگاه های موجود در خط سبز عبور کرده و با پشت سر گذاشتن موانع به قلب صهیونیست ها تاختند.
چهارم : دیوار حایل هرگز مانع شلیک گلوله هایی همچون توپ و خمپاره و هدف قرارگرفتن مناطق و پایگاه های صهیونیستی نشین نخواهد شد.
پنجم : با ساخت دیوار حایل با مساحت و طول زیاد که پیشتر بدان اشاره شد نیازمند نیروهای نظامی فراوان برای نگهبانی از این دیوار طویل است در حالی که رژیم صهیونیستی دارای نیروی نظامی محدود بوده و بدین ترتیب با تمرکز نیروهای این رژیم در طول این دیوار و در نتیجه کاهش نیروها در داخل اراضی اشغالی زمینه برای نفوذ و گسترش عملیات های ضدصهیونیستی از سوی نیروهای مقاومت آماده تر از گذشته خواهد شد.
ششم : با ساخت چنین دیواری نیروهای مقاومت برای اجرای عملیات از راههای عادی گذشته وارد نخواهند شد بلکه به روشهای جدیدتر و پیچیده تری متوسل می شوند.
بکارگیری نیروهای فعال فلسطینی در اراضی 1327 و حفر کانال و نیز استفاده از کایت و گلایدر از جمله این راهها و روشهای مبارزاتی علیه اشغالگران صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه و همچنین در داخل اراضی اشغالی خواهد بود.
نکته قابل توجه دیگری که در خصوص ساخت دیوار حایل باید بدان اشاره کرد این است که با بررسی دقیق و همه جانبه نسبت به ساخت چنین دیواری در واقع نوعی سد و مانع برای صهیونیستها در برابر نیروهای مقاومت و تمامی فلسطینیان ایجاد خواهد شد. به عبارتی دیگر می توان گفت که صهیونیستها با ساخت این دیوار خود را در محاصره کامل قرارداده و به نوعی خود را در داخل این دیوار زندانی کرده اند. در نتیجه ساخت دیوار یادشده تنها وسیله ای برای محاصره شهروندان فلسطینی نیست بلکه زندانی مخوف برای صهیونیستهای اشغالگر و درنده خو است .
واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :اسرائیل-2