بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸

نویسنده: جلات خان زاهد فیاض

وبلاگ فیاض


شماره

نام حزب

رئیس حزب

آدرس وشماره تلفن

1

حزب جمهوریخواهان افغانستان

صبغت الله سنجر

سرک ششم قلعه فتح الله کوچه زینبیه. فون 070275107
تاریخ اخذ جواز 16/12/1382

2

تحریک وحدت ملی افغانستان

سلطان محمود غازی

چهارراهی صدارت مقابل سرک وزارت داخله. فون 079210998 تاریخ اخذ جواز 19/12/1382

3

حزب استقلال افغانستان

غلام فاروق نجرابی

پنصد فامیلی خیرخانه جوارشفاخانه "د الفاروق معالجوی کلینیک" فون 079333448  تاریخ اخذ جواز 19/12/1382

4

حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان( همجا)

محمد جمیل کرزی

شهرنو چهارراهی حاجی یعقوب به طرف شهید کوچه  سو م دست راست خانه دوم. فون  0799424290  تاریخ اخذ جواز  16/12/1382

5

حزب وحدت ملی افغانستان

عبدلرشید جلیلی

چهاراهی سابقه کلوله پشته متصل هوتل گل سرخ منزل دوم
قیصار مارکیت. فون 0799210998  تاریخ اخذ جواز 19/12/1382

6

حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان

محمد  شاه خوگیانی

قریه بهادر علیا  خوگیانی ولایت ننگرهار . تاریخ اخذ جواز 21/2/1383

7

حزب کار و توسعه  افغانستان

ذوالفقار

کارته 4 سرک دوم  داخل کوچه .  فون 070293176   تاریخ اخذ جواز  21/2/1383

8

نهضت همبستگی ملی افغانستان

پیر سید اسحق گیلانی

کابل سرک ششم تایمنی جهاراهی حاجی محمد داد دست راست تلفن079300045و 0799486558  تاریخ اخذ جواز 21/2/1383

9

محاذ ملی  اسلامی افغانستان

سید احمد گیلانی

ملالی وات سرک وزارت داخله پهلوی سفارت هندوستان
فون  070231345 و 070204265   تاریخ اخذ جواز 21/2/1383

10

نهضت ازادی و دموکراسی  افغانستان

عبدالرقیب جاوید کوهستانی

کلوله پشته جوار شفاخانه علی آباد   فون 0772274551
تاریخ اخذ جواز 21/2/13863

11

افغان سوسیال دموکرات
(افغان ملت)

انورالحق احدی

کابل جاده نادرپشتون منزل 3 کلوب بانک ملی.   فون 079218599و 070224793 تاریخ اخذ جواز 26/2/1383   

12

حزب سعادت مردم افغانستان

محمد زبیر پیروز

بلاکهای میدان هوایی بلاک 13 اپارتما اول .
فون 070204847 0772022260 و 0799321907  تاریخ اخذ جواز  29/2/1383

13

حزب افغانستان  واحد

محمد واصل رحیمی

کابل ، قوای مرکز ،مارکیت سابقه ،مقابل افغان پلازا، کشمیر خان مارکیت ،منزل 4 ،آپارتمان 14 . فون 070264535 و 0799373569   تاریخ اخذ جواز 29/2/1383

14

حرکت اسلامی افغانستان

محمدعلی جاوید

شهر نو قلعه فتح الله سرک 4 .    فون  079343998 تاریخ اخذ جواز 29/2/1383

15

حزب حرکت ملی وحدت افغانستان

محمد نادر آتش

کابل – کارته 4 ناحیه سوم سمت شرق مسجد جامع کارته چهارمنزل ششم .  فون 070294362   تاریخ  اخذ جواز 5/3/1383

16

حزب حفاظت ازحقوق  بشر وانکشاف افغانستان

بریالی نصرتی

کارته 3 پل سرخ مقابل کتابخانه دارلقران.  فون 070288088  تاریخ اخذ جواز 5/3/1383

17

حزب ملی افغانستان

عبدالرشید آرین

مکرویان اول بلاک12 اپارتمان 4   فون 070298392
تاریخ اخذ جواز 12/3/1383

18

حزب کنگره ملی افغانستان

عبداللطیف پدرام

کابل –ناحیه دهم ،دوا خانه قلعه موسی خانه 207 –
فون 079352659و 070290067  تاریخ اخذ جواز 12/3/1383

19

دافغانستان دسولی غورخنگ گوند

شهنواز تنی

کابل -کلوله پشته پهلوی هوتل دوست.  فون 079311523 تاریخ اخذ جواز 19/3/1383

20

حزب   حرکت اسلامی مردم افغانستان

الحاج سید حسین انوری

کابل -قلعه فتح اله بین سرک دوم و سوم. فون 0799183484  تاریخ اخذ جواز  20/3/1383

21

حزب عدالت اسلامی افغانستان

محمدکبیر مرزبان

کابل -ناحیه 4 باغ بالا جنب سینما آریوب.  فون 079312641  تاریخ اخذ جواز 20/3/1383

22

حزب رسالت مردم افغانستان

نور اقاروئینی

کابل–کلوله پشته عقب گرین هوتل.فون  0799316751و 0799566386 تاریخ اخذ جواز 3/4/1383

23

حزب رفاه مردم  افغانستان

میا گل وثیق

کابل – پغمان خواجه مسافر 200 متر بطرف جنوب بازارخواجه مسافر گذشته از چهاراهی کنار سرک.  فون . 079325625 و 079215852 تاریخ اخذ جواز 3/4/1383

24

حزب صلح ووحدت ملی

عبدالقادر امامی

چهارراهی دهمزنگ مقابل سینما بریکوت جنب کلینک جراحی همکار طبقه دوم ساختمان. فون 070047384 تاریخ اخذ جواز3/4/1383

25

حزب تفاهم ودموکراسی افغانستان

احمد شاهین

مکرویان سوم بلاک 15 تلفن 070216324 تاریخ اخذ جواز 28/4/1383

26

سازمان اسلامی افغانستان جوان

سید جواد حسینی

بعد از چهارراهی پل سرخ سرای غزنی کوچه حاجی نادر.
فون  070292602 تاریخ اخذ جواز 28/4/1383

27

حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان

عبدالقاهر شریعتی

سرک 5 پروژه تایمنی تعمیر سابقه زرافشان هوتل منزل دوم.
فون 070218759  تاریخ اخذ جواز 28/4/1383

28

حزب وحدت اسلامی افغانستان

محمد کریم خلیلی

کارته چهار مقابل مخابرات تلفن :2501413 تاریخ اخذ جواز 1/5/1383

29

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

حاجی محمد محقق

کارته سخی تپه سلام کوچه مسجد محمدیه خانه نمبر3. فون 070278276 تاریخ اخذ جواز 3/5/1383

30

حزب لیبرال ازادیخواه افغانستان

اجمل سهیل

خانه نمبر6 قلعه فتح الله  عقب حوزه  10 . تلفن  070220846 تاریخ اخذ جواز 3/5/1383

31

حزب فلاح مردم افغانستان

استاد محمد ظریف

ساحه رهایشی پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون بلخ نمبر حویلی (561بر112)  فون 070517237و  0799206469 تاریخ اخذ جواز 4/5/1383

32

حزب همبستگی افغانستان

عبدالخالق نعمت

پروان سه جاده پرزه فروشی مقابل حوزه 4 تلفن : 070231590 تاریخ اخذ جواز 7/5/1383

33

جماعت الدعوه الی القران والسنه  افغانستان

مولوی سمیع الله نجیبی

خیرخانه، گولایی خواجه بغرا تلفن :070293814 تاریخ خذ جواز 7/5/1383

34

نهضت ملی افغانستان

احمد ولی مسعود

سرک اول تایمنی مقابل  لوی حارنوالی. فون 070277938 و 0799342942 تاریخ اخذ جواز7/5/1383

35

حزب صلح ملی اسلامی افغانستان

شاه محمود پوپل زی

کابل- سرک پوهنتون مقابل ریاست ملی بس منزل دوم اپارتمان. تاریخ اخذ جواز7/5/1383 فون 0799454392و0700612373و0700275754

36

حزب آرمان  مردم افغانستان

الحاج سراج الدین ظفری

کابل – سرک اول حصه اول خیر خانه بلاک 65 مارکیت متین مسیح. فون 0799303524 تاریخ اخذ جواز15/5/1383

37

حزب پیوند ملی افغانستان

سید منصور نادری

کابل چهارراهی تایمنی- جاده غربی متصل به کلو له پشته دشت راست. فون 079427689 و 0799182016 تاریخ اخذ جواز 7/5/1383

38

حزب سعادت ملی واسلامی افغانستان

محمد عثمان سالکزاده

کابل- سرک اول شاه شهید. فون 079203527 تاریخ اخذ جواز 7/5/1383

39

حزب آزادی افغانستان

الحاج عبدالملک

کابل شهرنو کوچه قصابی بلاک 511 تلفن 079023686 تاریخ اخذ جواز 20/5/1383

40

حزب رستاخیزمردم افغانستان

سید ظاهر قائید
ام البلادی

بلاک 15 تهیه مسکن منزل اول اپارتمان 4 فون نماینده مرکز 070033579، 079372310و 070502943 تاریخ اخذ جواز 20/5/1383

41

مجمع ملی فعالین صلح افغانستان

شمس الحق نورشمس

پروژه تعدیلی وزیرآباد تلفن 070224497 تاریخ احذ جواز24/6/1383

42

دافغان وطن اسلامی گوند

محمد حسن فیروزخیل

آدرس : کابل منارشاه شهید حصه سوم. تاریخ اخذ جواز 31/6/1383   تلفن : 079320722

43

حزب آزادیخواهان مردم افغانستان

فدا محمد احساس

خیرخانه حصه اول سرک 1 افسوتربلندمنزل شماره23 . تلفن 079333913 و 0799507902  تاریخ اخذ
جواز 6/7/1383

44

حزب تحریک وحدت المسلمین افغانستان

وزیرمحمد وحدت

مرکز ولایت کنرها نزدیک ریاست مخابرات  کنر. تلفن 51150821- کود 008821 ثریا   تاریخ احذ جواز 6/7/1383

45

حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان

محمد ظریف ناصری

مکرویان 3بلاک 6 آپارتمان 30  . تلفن 070269838و 070275682 تاریخ اخذ جواز 6/7/1383

46

حزب اعتدال ملی اسلامی افغانستان

قره بیک ایزد یار

کابل پروان سوم تلفن :070285222و 070224761و0799327170  تاریخ اخذ جواز 6/7/1383

47

حزب ترقی ملی افغانستان

دکتر آصف بکتاش

تخته پل شور بازار مقابل دروازه شمالی بالاحصار. فون 079316243 تاریخ اخذ جواز 13/7/1383

48

حزب استقلال ملی افغانستان

تاج محمد وردک

سرک 10 وزیر اکبرخان جوار دفتر مرکزی موسسه مین پاکی امر . تلفن 079302133   تاریخ اخذ جواز 13/7/1383

49

تنظیم جبهه ملی نجات افغانستان

صبغت الله مجددی

وزیر اکبرخان سرک 15 خانه نمبر26 . تلفن 0799302418  تاریخ اخذ جواز 16/7/1383

50

حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

محمد اکبری

خوشحال خان چوک اسپین کلی کوچه مسجد امام رضا. تلفن : 079348207 و 079215376 تاریخ اخذ
جواز 4/8/1383

51

حزب نهضت حاکمیت مردم افغانستان

حیات الله سبحانی

کابل-کارته 3 پل سرخ مقابل شفاخانه صلیب سرخ. تلفن 079353421  تاریخ اخذ جواز 8/12/1383

52

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

سیدنورالله

کابل وزیراکبرخان سرک 15کوچه چهارم دست چپ. فون 070511511  تاریخ اخذ جواز 28/1/1384

53

حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان

قربانعلی عرفانی

ده بوری ایستگاه سابقه دست چپ. فون 070278131  تاریخ اخذ جواز 9/1/1384

54

حزب نخبگان مردم افغانستان

عبدالحمید جواد

گولائی مسجد غوث العظم خشت هوختیف خیر خانه کابل.
تلفن 070050360 و 070620441  تاریخ اخذ جواز 10/1/1384

55

حزب ملی هیواد

غلام محمد

چهارراهی حصه دوم کارته پروان جواررهنمای معاملات رویانا. تلفن 079347486 تاریخ اخذ جواز 11/1/1384

56

حزب آزادیخواهان میهن

عبدالهادی دبیر

نارسیده به بند قرغه غرب محوطه فرقه هشتم. فون 079128171 تاریخ اخذ جواز 13/1/1384

57

حزب پیوند میهنی افغانستان

سیدکمال سادات

گذر سیاه گرد ناحیه سوم شاروالی شهرمزارشریف ولایت بلخ تلفن 070500400 تاریخ اخذ جواز18/1/1384

58

حزب جمعیت اسلامی افغانستان

استاد ربانی

کابل کارته پروان حصه دوم جناح راست بادام باغ فون 070280911 و 070278950 تاریخ اخذ جواز 6/2/1384

59

حزب تنظیم دعوت اسلامی افغانستان

عبدالرب رسول سیاف

چهارراهی انصاری سرک اول جوارناحیه 4کابل . فون  070277007 و 079304636 تاریخ احذ جواز 6/2/1384

60

حزب متحد ملی افغانستان

نورالحق علومی

کابل-مکروریان اول بلاک 46اپارتمان 5 . فون 079308484 تاریخ اخذ جواز 12/2/1384

61

حزب مردم افغانستان

احمد شاه اثر

کابل میرویس میدان افغان مارکیت منزل دوم آپارتمان دهم. فون 070507917 تاریخ اخذ جواز 12/2/1384

62

حرب ثبات ملی اسلامی افغانستان

محمد سمیع خروتی

متصل صالون میوند.  فون 079383788 تاریخ اخذ جواز 12/2/1384

63

د افغانستان دملی مبارزینوگوند

امانت ننگرهاری

مکرویان (3)بلاک 10 کابل 070230234 تاریخ احذ جواز21/2/1384

64

حزب دیموکرات افغانستان

عبدالکبیررنجبر

کابل سرک کلوله پشته منزل شماره 3576 . تلفن070224422 تاریخ اخذ جواز 21/2/1384

65

دافغانستان دملی وحدت ولسی تحریک

عبدالحکیم نورزی

شهرنو چهارراهی شهید کابل. فون 070277005  تاریخ اخذ
جواز 21/21384

66

حزب اقتدارملی

سید مصطفی کاظمی

کارته سه روبروی لیسه حبیبه کوچه شرکت. فون 070276290 تاریخ اخذ جواز 29/2/1384

67

حزب افغانستان نوین

محمد یونس قانونی

ناحیه 11حصه اول خیرخانه سرک اول سرک هوتل پروان 
فون 070222398و 0799342942 تاریخ اخذ جواز 29/2/1384

68

حزب رفاه ملی

محمد حسن جعفری

کابل چوک ده بوری بطرف آخرپوهنتون سرک 4دست چپ  کوچه اول. فون 070293344 تاریخ اخذ جواز 16/3/1384

69

حزب ملی دریح

حبیب الله جانبداد

بلاک 28 اپارتمان 85 مکرویان سوم. فون 079319821 تاریخ اخذ جواز 16/3/1384

70

حزب رفاه افغانستان

میرمحمد آصف ضعیفی

زرغونه میدان ، مقابل کابل بانک ، شهرنو، منزل دوم هوتل باباسالس. فون 079321371 و 070212946  تاریخ اخذ جواز 16/3/1384

71

حزب امت اسلامی افغانستان

تورن نورآقا احمد زی

شهرولسوالی اشکمش ولایت تخار . فون 079349409 تاریخ اخذ جواز 15/3/1384

72

حزب ملی اسلامی افغانستان

روح الله لودین

کابل-سرک دوم کارته نو رو بروی عارف مارکیت. فون 079445060و079410324  تاریخ اخذ جواز 18/3/1384

73

حزب جنبش دموکراسی مردم افغانستان

محمد شریف نظری

پائین ترازچوک ده بوری سمت غرب لیسه مسلکی هنرها.
فون 079374089 تاریخ اخذ جواز 6/4/1384

74

حزب مترقی دموکرات افغانستان

محمد ولی آریا

کارته 4سرک اول دست راست کوچه اول. فون 079343030و 079565525 تاریخ اخذ جواز 15/4/1384

75

حزب دموکراسی افغانستان

الحاج محمد طاووس عرب

قلعه فتح الله ، سرک دوم دست چپ خانه 13. فون 070278041 تاریخ اخذ جواز 15/4/1384

76

حزب مردم مسلمان افغانستان

بسم الله جویان

جاده قلعه نجار ها الی سرور کائنات جناح جنوبی سرک خیابان سوم نزدیک گولایی سینما، مقابل مغازه کو پراتیفی نمبر  11.فون 070283504و 070291069  تاریخ اخذ جواز 15/5/1384

77

حزب الله افغانستان

قاری احمد علی

ولا یت هرات،جاده بهزاد ، چهاراهی دوم ، نبش جاده ،طرف شرق . فون 070417742و 079579524 تاریخ اخذ جواز 29/6/1384

78

حزب اسلامی افغانستان

عبدالهادی "ارغندیوال"

خوشحال مینه کابل ساحه الف مقابل هده سابق قندهار. فون 079421474 تاریخ اخذ جواز 3/8/1384

79

حزب نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان

شیرمحمد بزگر

کابل گلزار مارکیت اپارتمان 148 منزل سوم. تلفن 0799303024 تاریخ اخذ جواز 5/10/1384

80

حزب ولسی ترون افغانستان

سید امیر تحسین

کابل قلعه فتع الله سه راهی لیسه زرغونه.
فون 0799445002و 0799316457  تاریخ اخذ جواز 3/11/1384

81

حزب متحد اسلامی افغانستان

وحید الله سباوون

کابل جمال مینه کارته سخی خیابان مرکزی زیارت سخی
فون 070196338 تاریخ اخذ جواز 3/11/1384

82

حزب نهضت اسلامی افغانستان

محمدمختار مفلح

کابل کارته پروان مقابل پارک بهارستان. تیلفون070210406- تاریخ اخذ جواز 11/2/1385

83

حزب اقتدار اسلامی ملی افغانستان

انجنیر احمد شاه احمد زی

کابل- چهاراهی زنبق طلائی مقابل سفارت ایران.
فون 0799331210و 2103095 تاریخ اخذ جواز 5/10/1384

84

دافغا نستان مجاهد ولس یووالی اسلامی تحریک

سعید الله" سعید"

ولایت خوست – شهر خوست ،سرک کابل،جوار ریاست معارف.کابل ،سرک چهار ناحیه 5 کوتی سنگی ، فون:07990704697 ،  0799137051 ، 0799131928 و070603600  تاریخ اخذ جواز 2/10/1385

85

حزب توحید مردم افغانستان

انجنیر زین الدین  جاهد

کابل – جاده دارلاامان ، 3 راهی علاوالدین ، دست راست عقب قصابی بیژن داخل کوچه منزل محمد نادر. فون 0798164849

86

د افغانستان تولنپال ولسواک
(افغان ملت ملی مترقی) گوند

اجمل شمس

شاهین پلازه- دریم منزل جلال آباد. فون 0799126887و 0700616629

87
حزب اعتماد ملی افغانستان
اسد الله "کهزاد"
کابل،جوار لیسه غازی ، سرک اول تپه سلام ،کوچه اول دست راست خانه دوم.0772124068و0700224471ونماینده 0700807700تاریخ اخذ جواز 20/4/1386
88
حزب خدمت گاران ملی افغانستان
ممتاز "همت"
کابل،احمد شاه بابا مینه ،بلاک4 منزل اول . تلیفون:0798179419و0798120322و070264718 تاریخ اخذ جواز 6/6/1386
89
حزب جمهوری افغانستان
انجنیر "حبیب"
کابل ،شش درک ، متصل احاطه قواندانی آیساف ،خانه دوم. 0700655252تاریخ اخذ جواز 12/7/1386
90
حزب تحرک ملی افغانستان
راضیه"نعیمی"
کابل ،کوته سنگی ،کوچه موتر شوئی .0700286460 و0799892205 و0799374130تازیخ اخذ جواز 17/7/1386
91
حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان
ثریا
کابل ،سرک مقابل سینمای ملی ،قول ابچکان،دست چپ.0799312458 تازیخ اخذ جواز 17/7/1386
92
حزب نیاز ملی افغانستان
فاطمه" نظری"
کابل ،جاده شهید مزاری،ایستگاه انچی باغبانان 0799436684 و0774409925 تازیخ اخذ جواز 17/7/1386
93
حزب انسجام ملی افغانستان
نجیب الله "صادق مدبر"
کابل، سرک چهارراهی پل سرخ، سرک سرای غزنی، سر چهارراهی اول، دست چپ. تاریخ اخذ جواز23/8/ 1386 تیلفون 0799856150 و 0700290005
94
حزب د افغانستان ملی ولسواک گوند
امان الله "ثابت"
کابل، کارته نو،ناحیه 8 ، کابل باختر پلازا ،منزل سوم تاریخ اخذ جواز 30/8/1386تیلفون 0799145231
95
حزب عدالت و ترقی افغانستان
ذبیح الله
کابل کارته چهار جنب مسجد شیرشاه مینه، مقابل لیسه عالی سوریا. مبایل 0707787567
96
حزب فتح اسلامی افغانستان
نصرت الله
ولایت کابل، ولسوالی پغمان، قریه دره زرگر. مبایل 0799211694
97
حزب حمایت از حقوق مردم افغانستان
سنگین محمد
کابل، اخیر کلوله پشته، چهارراهی گل سرخ، خانه شماره 230. مبایل 0774630323
98
د افغانستان اسلامی ملت د امن او صلح گوند
رحیم جان
جلال آباد ناحیه دوم، خانه نمبر (5) متصل مکتب بی بی هوا. فون: 0700081073
99
حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان
محمد شاه
کابل، کارته نو، سرک چهل متره نو، متصل شفاخانه بین المللی کابل. فون 0797244879
100
حزب حرکت انقلاب اسلامی و ملی افغانستان
محمد موسی هوتک
کابل، سرک سابقه سرای غزنی، مقابل ریاست عمومی تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف . مبایل: 0700206227
101

حزب نهضت مدنی

افغانستان (نما)
محمد اکرم گیزابی کابل، ناحیه سوم، پل سرخ مقابل مسجد عمرجان قندهاری ، منزل سوم، فون:0799851060و0799333775واژه کلیدی :افغانستان و واژه کلیدی :احزاب و واژه کلیدی :جهان اسلام