بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧

حزب آزادی خواهان میهن
حزب آزادی خواهان میهن(Homeland's Freedom Seekers Party)


بعد از انفاذ قانون احزاب سیاسی، به رهبری سید عبدالهادی دبیر، یکی از کاندیداهای نخستین انتخابات ریاست جمهوری، در وزارت عدلیه ثبت شده است. آقای عبدالهادی دبیر فرزند سید عثمان، در سال 1341 در ولسوالی (= فرمانداری) فرخار در ولایت تخار به دنیا آمده که تحصیلات ابتدائیه و متوسطه را در لیسه (= دبیرستان) ابوعثمان تالقانی به پایان رسانده و بعداً به ادعای خودش در« جریان های سیاسی کشور » سهم گرفته و در دوران جهاد علیه اشغالگران روسی و در زمان مقاومت علیه طالبان جنگیده است. وی نیز مانند رهبران گروه های دارای سابقه ی کمونیستی مشخص نساخته که در دوران جهاد و مقاومت تحت چه عنوانی و با کدام گروه جهادی یا غیر جهادی همکار بوده است. در مرامنامه و اساسنامه ی حزب آزادی خواهان میهن به مفاهیم و واژه های معمول در فرهنگ کمونیستی و به شعار های رایج لیبرالیزم غربی که بعد از حمله ی امریکا به افغانستان توسط گروه های کمونیستی و غیر کمونیستی اسلام نما، نشخوار می شود توجه زیادی نشده، اما به اسلام و نقش اساسی آن در هویت ملی مردم افغانستان تأ کید شده است. این حزب با وجودی که معتقد به جدایی دین از سیاست نمی باشد، خود را یک حزب ملی معرفی می کند و نه اسلامی. اهداف عمومی حزب آزادی خواهان میهن در 12 بند تدوین شده که شامل«اطاعت و حمایت از احکام دین مقدس اسلام و تحکیم همبستگی ملی»، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی؛ « حمایت و مواظبت از تطبیق قانون اساسی در کشور» ؛ اقتصاد مختلط و چند بخشی مبتنی بر بازار آزاد؛ توسعه ی معارف؛ « مبارزه علیه اشکال مختلف تروریزم ، زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر در هماهنگی با جامعه ی جهانی» و ... می شود. در عرصه ی امور سیاسی و بین المللی که مهمترین بخش مرامنامه ی حزب آزادی خواهان میهن است این حزب به اجرای ده هدف مکلف شده است که مهمترین آنها عبارت اند از: رعایت کامل قوانین موضوعه ی کشور در پرتو تطبیق قانون اساسی بر پایه ی اصل مردم سالاری و دموکراسی؛ توسعه ی مشارکت فراگیر سیاسی، ترویج فرهنگ تحمل پذیری و بر قرار نمودن اعتماد میان مردم. در اهداف حزب آزادیخواهان میهن، در رابطه با اسلام و دموکراسی چنین آمده است: « دین مقدس اسلام دین عمل و طرز فکر و شیوه ی زندگی انسانی و اجتماعی است و شاخص ترین رکن هویت ملی، تاریخی و فرهنگی ما را تشکیل می دهد. به این اساس، حزب آزادی خواهان میهن با وجود ملی بودن هیچ گاه سیاست خود را از دین جدا ندانسته و بر اساس مواد پذیرفته شده ی قانون احزاب سیاسی هیچ حزبی نمی تواند مخالف شریعت اسلام طرح و فعالیتی داشته باشد. از این که دموکراسی بر پایه ی آزادی بنا شده، لذا [از نظر حزب آزادی خواهان میهن]، آزادی تا مرز قانون بوده و [ این حزب] فرا تر از آن گام بر نمی دارد .... دموکراسی اصولی است برای انتقال حاکمیت به مردم و استقرار مردم سالاری که اساس حاکمیت ملی را تشکیل می دهد، بنأً حزب آزادی خواهان میهن، تحقق آن را در جامعه شرط ضروری در عرصه ی سیاسی و اجتماعی می داند. »
واژه کلیدی :افغانستان و واژه کلیدی :احزاب