بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱

خبرگزاری فارس

نویسنده: ولی کوزه گر کالجی (پژوهشگر حوزه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)

منطقه آسیای مرکزی پس از سلطه اتحاد جماهیر شوروی در حوزه های مختلفی مانند ژئوپلیتیکی ، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری دارای اهمیتی روزافزون در نظام بین المللی گردید . به گونه ای که برآیند این تحول را باید شکل‌گیری یک « بازی بزرگ جدید» دانست که جایگزین « بازی بزرگ » درچهارچوب رقابت های قرن 19 شده است.
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز