بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه کیهان          90/05/27

منبع: کانترپانچ

نویسنده: نیک ترز
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :نظامی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه شرق         90/05/30

منبع: الجزیره
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه کیهان            90/05/17

ترجمه: محمد معرفی
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :اعراب و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه کیهان          90/05/17

رفعت سیداحمد اندیشمند مسلمان مصری
واژه کلیدی :عربستان و واژه کلیدی :بیداری اسلامی و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

سایت دیپلماسی ایرانی           90/05/29

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :سوریه و واژه کلیدی :بیداری اسلامی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

سایت دیپلماسی ایرانی                   90/05/29

محمد شریعتی دهاقان، کارشناس مسایل منطقه و تحلیل‌گر سیاسی
واژه کلیدی :اخوان المسلمین و واژه کلیدی :سلفی‌گری و واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه اطلاعات

مذاکرات دو جانبه هند و پاکستان، گامی مثبت و سازنده در جهت تامین امنیت منطقه و نقطه عطفی در نزدیک شدن روابط دو کشور است. اگر چه برخی دست‌های پنهان خارجی از جمله نظام استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی از روند نزدیک شدن این دو کشور قدرتمند آسیایی خرسند نیستند و این امر منافع آنان را تامین نمی‌کند، اما نزدیکی هند و پاکستان ضمن تامین منافع مالی آنها، نقش مهمی در تضمین امنیت منطقه و کاهش تنش‌های آن خواهد داشت.
واژه کلیدی :هند و واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :آسیا و جنوب شرق