بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

منبع: فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی. شماره 10 

نویسنده: دکتر محمدحسن شیبانی‌فر 

چکیده 
-------- 
مطالعه بیداری اسلامی و بررسی و تجزیه و تحلیل آن از مدت‌ها پیش در دستور کار قدرت‌هایی قرار گرفته که از آن احساس بیم و هراس داشته‌اند و هم اینان برای فهم و شناساسی بیداری اسلامی و یافتن راه‌های مقابله و انهدام و یا به انزوا کشاندن این موج، تلاش‌های گسترده‌ای را شروع کرده‌اند. بسیاری از صاحبنظران در پدیده‌ی جنبش‌های اسلامی معاصر معتقدند که انقلاب اسلامی ایران، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و ازدیاد فعالیت‌های مؤثر در جوامع عربی و اسلامی بوده است. 

حدیث این ماجرا را رهبر معظم انقلاب، اینگونه ترسیم کرده‌اند: «قبل از انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی، گروه‌ها و جوانها و ناراضی‌ها و آزادی‌طلبها یا ایدئولوژی‌های چپ وارد میدان می‌‌شدند اما بعد از انقلاب اسلامی، پایه و مبنای حرکت‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش، اسلام شد. امروز در هر نقطه‌ای از دنیای وسیع اسلام ـ‌ که جمعیت یا گروهی، به انگیزه آزادی‌خواهی و ضدیت با استکبار حرکت می‌کندـ‌مبنا و قاعده کار و امید و رکنشان تفکر اسلامی است.» 
برخی از موانع بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) عبارت است از: 

1ـ تحریف اسلام و وارونه جلوه دادن مفاهیم دینی 
2ـ حکام کشورهای اسلامی 
3ـ‌تفرق 
4ـ تحجر و جمود مقدس‌نماها 
5ـ روشنفکرنماها 
6ـ آخوندهای وابسته به قدرتها و دنیاطلب 
واژه کلیدی :امام خمینی و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس       70/01/16

نویسنده: مصطفی رئوف؛ کارشناس مسائل بین‌الملل 
واژه کلیدی :لیبی و واژه کلیدی :آفریقا و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس         90/01/17
واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :قرقیزستان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس     90/01/17

نویسنده: سید علی امامى 
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :اسلامگرایی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس      90/01/17

نویسنده: محسن مهاجرنیا 

منبع: روزنامه خراسان 
واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :جهان اسلام و واژه کلیدی :فارابی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس 90/01/17

نویسنده:  رسول الهایی 
واژه کلیدی :کویت و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :جهانی شدن و واژه کلیدی :البدون