بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس   ٢٨/٠١/٨٩

نویسنده : حامد عبدوس
واژه کلیدی :مصر و واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :ایران
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

خبرگزاری فارس     ٢٨/٠١/٨٩

منبع: مجله معرفت شماره 115
نویسنده:علی اکبر باقری

چکیده
منطقه ی خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که در طول قرن های اخیر، پیوسته مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اکتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسی آن در اقتصاد جهانی، امنیت و ثبات این منطقه دغدغه ی اصلی کشورهای منطقه و جهان است. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه ی خلیج فارس و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت خلیج فارس است. البته این مهم نیز حاصل نمی شود، مگر با به کارگیری شیوه های گوناگون اعتمادسازی متقابل بین دولت های منطقه برای رفع سوءتفاهمات که وظیفه ی سران کشورهای منطقه است.
______________________________________________________________________________________________________
کلیدواژه ها: امنیت، امنیت منطقه ای، خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران، اعتمادسازی، راهبردی.
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :خلیج فارس
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

سایت ایراس      ٢٩/٠١/٨٩

 
واژه کلیدی :قرقیزستان و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

سایت ایراس

٢٩/٠١/٨٩

نویسنده: فاطمه عطری
واژه کلیدی :تاجیکستان و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :جهان اسلام