بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢۵/٠٣/٨٨

نویسنده:اکبر صفرى
واژه کلیدی :عربستان و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :عملیات‌روانی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ٢۵/٠٣/٨٨

نویسنده: محمد اکرمی نیا
منبع:باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢٣/٠٣/٨٨

منبع: Foreign Policy In Focus
واژه کلیدی :ترکیه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢٣/٠٣/٨٨

نویسنده: سید محمد رضا موسوی
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :تسلیحات کشتار جمعی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ٢۵/٠٣/٨٨

نویسنده:آیت‌اله عبدالله جوادی آملی
واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :روابط بین‌الملل
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢۵/٠٣/٨٨

منبع: روزنامه اطلاعات
واژه کلیدی :هند و واژه کلیدی :افغانستان و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :آسیا و جنوب شرق
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ٢٣/٠٣/٨٨

نویسنده: بهزاداحمدی لفورکی
واژه کلیدی :اروپا و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس   ٢٣/٠٣/٨٨

نویسنده: مصطفی دلاورپور اقدم
منبع: هفته‌نامه پگاه حوزه
واژه کلیدی :القاعده و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :وهابیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس      ٢٣/٠٣/٨٨
واژه کلیدی :تاجیکستان و واژه کلیدی :سلفی‌گری و واژه کلیدی :وهابیت و واژه کلیدی :آسیا و جنوب شرق
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢٣/٠٣/٨٨

منبع: ایراس
واژه کلیدی :روسیه و واژه کلیدی :سازمان شانگهای
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس   ٢۵/٠٣/٨٨
واژه کلیدی :انقلاب اسلامی و واژه کلیدی :عربستان و واژه کلیدی :شیعیان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸

مرکز تحقیقات استراتژیک

نویسنده: دکتر محمود واعظی

چکیده: ترکیه و سوریه از گذشته تا به حال در روابط دوجانبه خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. در این میان سه اختلاف اصلی همواره سایه خود را بر روابط این دو کشور حفظ کرده‌اند. مسئله کردها، تقسیم منابع آبی مشترک و اختلاف ارضی بر سر استان هاتای، سه مسئله مهم و اختلاف‌انگیز در روابط ترکیه و سوریه بوده‌اند. نخستین اختلاف ترکیه و سوریه در مورد مالکیت بر استان هاتای است که در حال حاضر در تصرف ترکیه قرار دارد. دومین اختلاف به مسئله آب و نحوة تقسیم و بهره‌برداری از آب‌های مشترک میان ترکیه و سوریه مربوط می‌شود. سومین و مهم‌ترین اختلاف ترکیه و سوریه به مسئله کردها مربوط است. اما تحولات جدید در خاورمیانه، تغییر نگرش سیاسی در هیئت حاکمه سوریه به همراه تحولات حادث‌شده در درون جامعه سیاسی ترکیه باعث شده است که دو کشور ترکیه و سوریه تعارضات گذشته را تا حدودی کنار گذاشته و رو به سوی تعامل با یکدیگر بیاورند، به نحوی که ترکیه حاضر شده است میانجی صلح بین اسرائیل و سوریه واقع شود که هریک اهداف مختلفی را در این فرایند دنبال می‌کنند.

متن کامل مقاله
واژه کلیدی :سوریه و واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸

مرکز تحقیقات استراتژیک

نویسنده: حسن نقدی‌نژاد

چکیده
پیروزی حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات نوامبر 2002، بعضی از صاحبنظران را بر آن داشت تا پیش‌بینی کنند که تعارض میان دو نیروی سیاسی اصلی در ترکیه اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه تعارضاتی در بعضی حوزه‌ها میان اسلام‌گرایان با کمالیست‌های صورت گرفت، ولی در حوزه سیاست خارجی این تعارض چندان چشمگیر نبوده است. در یک تقسیم‌بندی کلی موضوعات سیاست خارجی ترکیه را از سال 2002 تاکنون می‌توانیم در چهار دسته قرار دهیم. در حوزه اول به موضوعاتی اشاره می‌شود که بین حزب حاکم و مخالفان آن همنوایی وجود داشته است و دو طرف همکاری را ترجیح داده‌اند. در حوزه دوم موضوعاتی قرار دارند که در ابتدا میان اسلام‌گرایان و کمالیست‌ها تعارض وجود داشته است ولی در نهایت به موضعی واحد دست یافته‌اند و همکاری را بر تعارض ترجیح داده‌اند. در حوزه سوم موضوعاتی قرار دارند که تعارض شدید ایدئولوژیک و اختلاف نگرش بنیادی وجود داشته است و هیچ توافقی در این حوزه قابل دست‌یابی نبوده است. در حوزه چهارم موضوعات خنثی قرار دارند که دو نیروی سیاسی اصلی در صحنه سیاسی ترکیه، دیدگاه خاصی نسبت به آنها نداشته‌اند و با بی‌تفاوتی به آن موضوعات نگاه کرده‌اند.

متن کامل مقاله
واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :اسلامگرایی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸

روزنامه همشهری، 18 اسفند 1387
نویسنده: دکتر محمود واعظی
واژه کلیدی :عراق
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸

مرکز تحقیقات استراتژیک    اردیبهشت ٨٨

دکتر حمید ابوطالبی
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :ایران
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

دیپلماسی ایرانی    26/02/88
واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :عربستان و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

سایت دیپلماسی ایرانی

خاطرات ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان
واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :مشرف و واژه کلیدی :بوتو
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

سایت دیپلماسی ایرانی        24/02/88

دولت اسلام آباد توانست با دست زدن به مجموعه اى از اقدامات، و برجسته کردن اهمیت ثبات در پاکستان و ضرورت تقویت دولت از سوى دولت‌هاى خارجى براى تضمین این ثبات، خود را براى مدت از خطر فروپاشى و از دست دادن قدرت برهاند. یادداشتی از بهرام گل‌زاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی
واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :تروریسم
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

سایت دیپلماسی ایرانی     02/03/88

نگاه یکی از خوانندگان دیپلماسی ایرانی به دیدار اخیر اوباما و نتان‌یاهو و خطرات اسراییل برای امنیت جهانی
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     09/03/88
واژه کلیدی :اروپا و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     09/03/88
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :اوباما و واژه کلیدی :خاورمیانه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     09/03/88
واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :روسیه و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ١٠/٠٣/٨٨
واژه کلیدی :تروریسم و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :پاکستان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ١٠/٠٣/٨٨
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس      ٠۴/٠٣/٨٨

نویسنده:سیدمحمدکاظم سجادپور
منبع: اطلاعات
واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     ٠۴/٠٣/٨٨

نویسنده:حسین امیدى
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس

نویسنده: سید محمد رضا موسوی
منبع:باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     28/02/88

نویسنده:قاسم غفوری
واژه کلیدی :لبنان و واژه کلیدی :موساد و واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :حزب‌الله لبنان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

٢٨/٠٢/٨٨   خبرگزاری فارس

منبع: www.antiwar.com
واژه کلیدی :اعراب و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    30/02/88
واژه کلیدی :پاکستان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     31/02/88
واژه کلیدی :صهیونیست و واژه کلیدی :یهودیان و واژه کلیدی :فلسطین
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس     03/03/88
واژه کلیدی :اروپا و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :امریکای لاتین
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    03/03/88
واژه کلیدی :اردن و واژه کلیدی :جهان اسلام
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس       03/03/88
واژه کلیدی :طالبان و واژه کلیدی :تروریسم و واژه کلیدی :تاجیکستان و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس      ٠٣/٠٣/٨٨
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز