بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه اعتماد

هادی جرقوئیان

منبع تایم
واژه کلیدی :لیبی و واژه کلیدی :آفریقا و واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧

گفتگو با دکتر رمضان عبدالله شلح دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین

روزنامه کیهان
واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :مصاحبه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه کیهان
واژه کلیدی :گرجستان و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :روسیه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه کیهان
واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :تروریسم
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه کیهان
واژه کلیدی :گرجستان و واژه کلیدی :صهیونیست و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧

سایت باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :گرجستان و واژه کلیدی :روسیه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی
واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

سید نعمت الله قادرى

روزنامه ایران
واژه کلیدی :سودان و واژه کلیدی :آفریقا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :روسیه و واژه کلیدی :گرجستان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی

منبع: خبرگزاری قدس
واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی

مهدی شکیبائی
منبع : خبرگزاری قدس
واژه کلیدی :پاکستان و واژه کلیدی :طالبان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی

منبع: خبرگزاری قدس
واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی
واژه کلیدی :فرانسه و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :افغانستان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: دمیتری مدودف

روزنامه جمهوری اسلامی

منبع خبرگزاری فارس
واژه کلیدی :گرجستان و واژه کلیدی :روسیه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

سایت تابناک

این نوشته به طرح پاسخ پرسشی مهم در اندیشه و عمل سیاسی امام موسی صدر می‌پردازد و آن این که: امام موسی صدر چه الگویی برای تحقق انسجام اسلامی و همبستگی اجتماعی ارائه کرده است؟ پاسخ این پرسش از آن رو اهمیت می‌یابد که امام موسی صدر در طی بیست سال در جامعه متنوع قومی و طوایفی و مذهبی و دینی لبنان زیسته و به رغم مخالفان سرسخت و مخالفت‌های آشکار با ایشان، محبوب همه طوایف گشت و توانست با پشتوانه نظری و عمل سیاسی، ضمن ارتقای شیعیان لبنان، موجبات وحدت ملی و انسجام اسلامی و همبستگی جامعه لبنان را فراهم آورد. از این رو با توجه به اهمیت اندیشه سیاسی ایشان که با عمل سیاسی و اجتماعی همراه شده است، نوشته حاضر محدود به طرح و تبیین اندیشه و عمل سیاسی امام موسی صدر در زمینه انسجام اسلامی و همبستگی اجتماعی می‌پردازد.
واژه کلیدی :امام موسی صدر و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

سایت تابناک
واژه کلیدی :تروریسم
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه جمهوری اسلامی

منبع: خبرگزاری قدس
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :روسیه و واژه کلیدی :گرجستان
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧

سایت باشگاه اندیشه                                01/11/84                 صفحه کتاب
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧

همشهری                خردنامه    شماره 65                 16/06/84                 صفحه 12-13

عدالت گستری و حفظ کرامت انسان در نزدیک شدن مردمان به یکدیگر می تواند اهداف مشترکی باشد که در بنیان حرکت به سمت جهانی شدن نقش اساسی را ایفا کند

دکتر غلام عباس توسلی
واژه کلیدی :شیعیان و واژه کلیدی :جهانی شدن
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه کیهان            22/01/87                 صفحه 12

روح الله نوذری
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: الارقم الزعبی‌

مترجم: عبدالحسین ابراهیمی

منبع:ماهنامه معرفت ، شماره 74

خبرگزاری فارس: باید عوامل تأثیرگذاری را بررسی کنیم که موجب شده‌اند یهود به دنیا به عنوان دشمن کینه‌توز بنگرد و در مقابل، دنیا نیز با دیده هراس و احتیاط به یهود نگاه کند. به دلیل آن‌که این دو دیدگاه متقابل، پایه ثابتی دارند، لازم است علل آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧

سایت مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین            08/01/86                 صفحه مقالات
واژه کلیدی :فلسطین و واژه کلیدی :احزاب
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک                                                 03/06/1385

سید شمس الدین خارقانی
واژه کلیدی :اروپا و واژه کلیدی :ایران
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده:حیدر رضا ضابط

مجله معارف،شماره 20،آبان 1383

  مطلبی که در پیش روی دارید توسط حیدر رضا ضابط از محققین بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در خصوص صهیونیسم مسیحی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله، پژوهشگر تلاش کرده است با استفاده از سایت‌های مختلف پروتستان‌ها چهره‌ روشن‌تری از ابعاد وجودی «صهیونیسم مسیحی» ترسیم کند.
واژه کلیدی :مسیحیت صهیونیست
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس                        21/06/86                 صفحه دیدگاه

نویسنده: یوگیندر سیکند

 چکیده :

سیکند در این مقاله به بررسی عقاید صهیونیسم مسیحی و اهداف و طرح‌های آن پرداخته است. او با بررسی کتاب آخرین سپیده دم در بیت‌المقدس، نوشته جان هاگی، نشان داده است که صهیونیسم مسیحی به دنبال جنگ‌های صلیبی و جنگ جهانی می‌باشد تا زمینه ظهور مجدد عیسی را فراهم آورد. در این کتاب، عقاید غلط و خرافی صهیونیسم مسیحی در مورد خدا، حضرت عیسی و همچنین یهودیان آورده شده است و سیکند با استناد به مطالب این کتاب، فرجام جهان را از دیدگاه صهیونیسم مسیحی بررسی کرده است.
واژه کلیدی :مسیحیت صهیونیست و واژه کلیدی :صهیونیست
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

سایت بنیاد اندیشه اسلامی

وان کنینگسولد

ترجمه: حسن شاه‏بیگ
واژه کلیدی :مسلمانان اروپا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس                        02/02/87                 صفحه بین‌الملل
واژه کلیدی :عراق
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

خبرگزاری قدس                                         06/03/85                                 صفحه گزارش
واژه کلیدی :اسرائیل-1
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

خبرگزاری قدس                                         20/06/85                                 صفحه اسناد
واژه کلیدی :اسرائیل-1
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

سایت باشگاه اندیشه                                01/02/87                 صفحه مقالات

● نویسنده: جان اسپوزیتو / جان وال 

● مترجم: مهدی حجت
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

سایت اندیشه قم                     05/04/87                 صفحه کتاب

مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه

مؤلف: نصرالله سخاوتی
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

حسن گلی
سایت تابناکواژه کلیدی :آذربایجان و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

سایت تابناک
واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :کردها و واژه کلیدی :اسرائیل-1
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

اسکات ریتر

سایت تابناک
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

گفت‌وگو با دکتر حسین علایی

سایت تابناک
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :مصاحبه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

حسن گلی

سایت تابناک
واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز و واژه کلیدی :گرجستان و واژه کلیدی :روسیه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

دکتر نصرت‌الله تاجیک

سایت تابناک
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :روسیه و واژه کلیدی :گرجستان و واژه کلیدی :اسرائیل-1
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

حسن گلی

سایت تابناک
واژه کلیدی :آذربایجان و واژه کلیدی :وهابیت و واژه کلیدی :اسلامگرایی و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: سیدمحمد ناظم‌زاده قمی

سایت باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: رضا حجت شمامی

سایت ایراس
واژه کلیدی :چین و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: جهانگیر کرمی

سایت ایراس
واژه کلیدی :روسیه
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: داود فیرحی

منبع: فصلنامه نقد و نظر - شماره 7
واژه کلیدی :اندیشه سیاسی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: انیس پور خسروانی

منبع: ماهنامه اطلاعات- سیاسی اقتصادی - 1387 - شماره 248 - 247، فروردین و اردیبهشت
واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :کردها
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: احمد شفیعی

منبع: فصلنامه حصون - شماره 7

انقلاب اسلامى ایران یکى از رخدادهاى بى نظیر دوران معاصر و فجر جدیدى در تاریخ بشریت است که منشاء آثارى بس شـگـرف در ابـعـاد فـرهـنـگـى، سـیـاسـى، اجـتـمـاعـى، اقـتـصـادى و... در داخـل و خـارج از ایـران گـشـت. بـه یـقین شجره طیبه این انقلاب با بهره گیرى از چشمه زلال مـعارف و اعتقادات دینى مردم نستوه و فداکار ایران و با تکیه بر ریشه هاى استوار پیشینه فرهنگى و سیاسى و اجتماعى آنان بارور و پرثمر گشت.

ضـرورت بـررسـى چیستى و نیز علل و عوامل ظهور این پدیده و شناخت آثار و برکات آن بر کسى پوشیده نیست. آنچه در این نوشتار تقدیم مى گردد، اشاراتى به دیدگاه مقام مـعـظـّم رهـبـرى دربـاره ایـن انـقـلاب اسـت کـه بـه مـوضـوعـاتـى از قـبـیـل مـفـهوم انقلاب اسلامى، ضرورت آن، اُلگو و رمز پیروزى و پیام آن و نیز آرمان، اهـداف، اصول و ارکان انقلاب اسلامى و همچنین مخالفین، دستاوردها، آسیب ها، تهدیدات و رمز تداومش مى پردازد.
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :انقلاب اسلامی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: هومن ثاقب

سایت باشگاه اندیشه
واژه کلیدی :زیمبابوه و واژه کلیدی :آفریقا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: رضا میرمحمدی

منبع: سایت ایراس
واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :اسلامگرایی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: رضا میرمحمدی

منبع: سایت ایراس
واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :اسلامگرایی و واژه کلیدی :اسلام سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: محمد رضا موثق

منبع: سایت شارح
واژه کلیدی :اسلام سیاسی و واژه کلیدی :شیعیان و واژه کلیدی :اندیشه سیاسی
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: حسین نیک پور

منبع: روزنامه جام جم
واژه کلیدی :ایران و واژه کلیدی :نظامی و واژه کلیدی :امنیت
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

مقاله ای که پیش رو دارید، مطلبی است به قلم خانم «کاندولیزا رایس»، وزیر امور خارجه ایالات متحده و یکی از اصلی ترین ستون های سیاست خارجی آمریکا در طول ریاست جمهوری نومحافظه کاران. رایس در این مقاله، که در نشریه رسمی شورای روابط خارجی ایالات متحده منتشر شده، ضمن یک مرور کلی در سیاست ها و اقدامات چند سال اخیر آمریکا، و همچنین واکنش های صورت گرفته در مقابل آنها، به تشریح فضای کنونی و مقایسه حال حاضر با گذشته پرداخته و در مقام تشریح و توجیه این سیاست ها برآمده است. رایس در این مطلب با دفاع از سیاست ها و عملکرد واشنگتن در طول این چند سال، در برخی موارد به شکلی تلویحی برخی اقدامات را نیز در بوته نقد قرار داده است؛ اگر چه فضای کلی مقاله بر دفاع از عملکرد دولت بوش مبتنی است. قبل از مطالعه مقاله یادآوری این نکته ضروری است که نگارنده – به عنوان یک شهروند آمریکایی و وزیر امور خارجه این کشور – طبیعتاً با دیدی یکجانبه قضایا را مورد توجه قرار داده، و البته جز این انتظار دیگری هم نیست. بخش اول این مقاله را باهم می خوانیم.

 

سایت باشگاه اندیشه - به نقل از فارن افرز

نویسنده: کاندولیزا رایس

مترجم: کیانوش کیاکجوری
واژه کلیدی :امریکا
نویسنده : محمد صالحی ; ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: میشل اودانل

منبع: ماهنامه سیاحت غرب - شماره 60 - به نقل از www.Sfgate.com

انتشار کتاب "شکنجه و دموکراسی" که به معرفی انواع مختلف شکنجه و خاستگاه‌های اصلی آن یعنی کشورهای غربی می‌پردازد، با استقبال زیادی روبه‌رو گردیده است. این مقاله با اشاره به اینکه کشورهای دارای نظام‌های دموکراسی، از دیرباز برای سلب مسئولیت از خود و عدم زیر سؤال رفتن دولت‌هایشان، شکنجه‌های تمیز و بدون آثار جسمی ماندگار را ابداع نمودند، یادآوری می‌کند که دفاع مقامات آمریکایی از نگاه داشتن سر زندانیان در زیر آب تا آستانه خفگی را هم باید در همین راستا ارزیابی نمود.
واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :دموکراسی